Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Aktualności

 • Aplikanci notarialni II roku - praktyki sądowe - odbiór skierowań

  Aplikanci notarialni II roku praktyki sądowe - odbiór skierowań   Aplikanci notarialni II roku (nabór 2016 r.) Odbiór skierowań na praktyki sądowe Niżej wymienione osoby skierowane na praktyki w ramach właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie powinny stawić się do dnia 28.02. 2018 r. w godz. 10.00-15.00  do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie, Aleja Solidarności nr 127, korytarz F pokój 407A (IV p.) ...

  2018-02-22 Czytaj więcej »
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

    Izba Notarialna w Warszwie ul. Karwińska 3, 02-639 Warszawa ogłasza konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017.   Sprawozdanie powinno być przeprowadzone w dniach od 19 do 26 lutego 2018 r.   Oferty należy zgłaszać na adres e-mail info@notariusze.waw.pl lub przesłać pocztą na adres Izby Notarialnej w Warszawie do dnia 9 lutego 2018 r.

  2018-01-31 Czytaj więcej »
 • Komunikat: Aplikanci III roku - kolokwium

  KOMUNIKAT dla aplikantów III roku aplikacji                   Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałą RIN w ...

  2017-12-28 Czytaj więcej »
 • Opłata roczna za aplikacje notarialną 2018

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. ...

  2017-12-19 Czytaj więcej »
 • Wniosek o wpis na listę aplikantów 2018

   Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2017 r. przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.) ...

  2017-10-25 Czytaj więcej »

Szukam notariusza

Aktualności