Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Aktualności

 • Wykaz patronów wyznaczonych aplikantom

  Stosownie do § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) Rada Izby Notarialnej w Warszawie ogłasza wykaz wyznaczonych aplikantom patronów notariuszy.        

  2017-04-03 Czytaj więcej »
 • Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę aplikantów notarialnych

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że osoby, które planują rozpoczęcie aplikacji notarialnej z dniem 1 stycznia 2016 r. powinny do dnia 30 listopada 2015 r. złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie (plik do pobrania).   Do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych. W przypadku osób, które zmieniły nazwisko również odpis skrócony aktu małżeństwa.

  2015-10-14 Czytaj więcej »
 • Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie notarialnym 2015

  Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego   1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin    egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art.    11 pkt 4 ustawy – Prawo o notariacie i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o    których mowa w art. 12 § 2-2b ...

  2015-06-17 Czytaj więcej »
 • Egzamin wstępny na aplikację notarialną 2015

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje osoby przystępujące w roku 2015 do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w Warszawie, o uruchomieniu rejestracji on-line. Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej  http://rekrutacja.notariusze.org.pl   UWAGA!    Osoby, które przystępowały do egzaminu wstępnego w latach ubiegłych proszone są o ponowne przejście ...

  2015-06-11 Czytaj więcej »
 • Wykaz tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r

  Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r. Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na ...

  2015-06-11 Czytaj więcej »

Szukam notariusza

Aktualności