Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien

Rada Izby Notarialnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wymianę okien w siedzibie Rady zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem

 

Nazwa zamówienia

Wymiana okien w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Warszawie
ul. Karwińska 3

Zakres prac

- demontaż i utylizacja okien
- wymiana okien na okna drewniane

Ogólna specyfikacja okien

UWAGA!!!! PROSZĘ O PRYGOTOWANIE OFERTY W DWÓCH WERSJACH:

WERSJA 1 – minimalna

1)      Wymiary i liczba okien:

-  4 szt. wysokość 173 cm x szerokość 133 cm

-  1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 260 cm (podzielone na 2 równe części)

-  1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 60 cm

2)      Okna z opcją otwierania i uchylania

3)      Kolor ram wewnętrznych i zewnętrznych: palisander, klamki kolor miedziany

WERSJA 2 – maksymalna

1)      Wymiary i liczba okien:

-  4 szt. wysokość 173 cm x szerokość 133 cm

-  1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 260 cm (podzielone na 2 równe części)

-  1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 193 cm (podzielone na 2 okna cm o szerokości: 128 i 65)

-  1 szt. okno  (drzwi) balkonowe - wysokość 254 cm x szerokość 193 cm (podzielone na dwie równe części)

-  1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 60 cm

-  1 szt. wysokość  130 cm x szerokość 93 cm

2)      Okna z opcją otwierania i uchylania

3)      Kolor ram wewnętrznych i zewnętrznych: palisander, klamki kolor miedziany

UWAGA! Obmiary zostały wykonane przez nieprofesjonalistę, zaleca się, aby składający ofertę dokonał szczegółowych pomiarów

Termin realizacji

- zakończenie nie później niż do 15.11.2017

Rozliczenie finansowe

- płatność za wykonaną usługę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zawartą z Radą Izby Notarialnej umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło/zlecenie


Gwarancja

Minimalnie 5 lat

Rekomendacje

Na żądanie Rady Izby Notarialnej

Oferty przyjmujemy do 10.10.2017 r. na adres e-mail: info@notariusze. waw.pl (w tytule maila proszę zaznaczyć "Oferta na wymianę okien")

Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie wskazanych prac budowlanych. 


2017-09-08 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności