Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

 • PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ROKU RADY IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2016)

  13-14 STYCZNIA 2017 Piątek 13.01.2017 roku Godz. 1430-1445  Otwarcie roku szkoleniowego – Artur Kędzierski - Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Godz. 1445-1615  Historia notariatu, wykład, Leszek Zabielski notariusz w Warszawie, 2 godziny. Godz. 1615-1700   Omówienie spraw organizacyjnych związanych z aplikacją oraz wręczenie dokumentów aplikantom, kierownik szkolenia Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie. Sobota 14.01.2017 ...

  2017-01-19 Czytaj więcej »
 • Opłata roczna za aplikację notarialną

    Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2016 r. poz. 2079) opłata roczna za aplikację notarialną jest równa 2,65-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. ...

  2017-01-02 Czytaj więcej »
 • Harmonogramy zajęć dla aplikantów notarialnych w 2017 r.

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie stosownie do § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz.1668 z późn. zm.) zamieszcza harmonogramy zajęć dla aplikantów notarialnych w roku 2017 zatwierdzone przez Krajową Radę Notarialną.      Pliki do pobrania:   Uchwała Krajowej Rady Notarialnej Uchwała Rady Izby Notarialnej w ...

  2016-12-19 Czytaj więcej »
 • Wykaz patronów wyznaczonych aplikantom

  Stosownie do § 7 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) Rada Izby Notarialnej w Warszawie ogłasza wykaz wyznaczonych aplikantom patronów notariuszy.        

  2017-04-03 Czytaj więcej »
 • Aplikanci notarialni II roku - praktyki sądowe - odbiór skierowań

  Aplikanci notarialni II roku (nabór 2015 r.) Odbiór skierowań na praktyki sądowe Niżej wymienione osoby skierowane na praktyki w ramach właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie powinny stawić się do dnia 28.02. 2017 r. w godz. 10.00-15.00  do Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie, Aleja Solidarności nr 127 , korytarz F pokój (407 A) IV p. tj.: Bańkowski Mariusz Berecka-Warchałowska Justyna Biegajło Aleksandra Bogucka-Wójcik ...

  2017-02-20 Czytaj więcej »

Szukam notariusza

Aktualności