Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

KOMUNIKAT Aplikanci III roku ZAWIADOMIENIE Kolokwium 2018 r.

 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Aplikanci notarialni

przystępujący w 2018 r.

do Kolokwium

w Izbie Notarialnej

w Warszawie

 

 

          Działając na podstawie art. 35 pkt 2 i pkt 3, art. 71 § 12 w zw. Z art. 75 pkt 6  ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 482 ze zm.) w  imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że Kolokwium dla aplikantów notarialnych odbędzie się w dniu 12 maja 2018 r. i zostanie przeprowadzone w Warszawie, w Hotelu „SANGATE HOTEL AIRPORT” (dawny Hotel „GROMADA”) przy ul. Komitet Obrony Robotników nr 32 (dawna ul. 17 Stycznia), w sali konferencyjnej KRYSZTAŁ na poziomie zerowym.

Jednocześnie zawiadamiam, że rejestracja aplikantów przystępujących do Kolokwium odbędzie się w godzinach 9.20-9.50 i w tym czasie każdy aplikant przejdzie procedurę rejestracji. Informuję, że przed wejściem na salę aplikant okazuje dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

          Kolokwium rozpoczyna się o godz. 10.00 i trwa 8 godzin. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej przy użyciu komputerów i polega na opracowaniu trzech zadań: projektu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 79 pkt 8 ustawy – Prawo o notariacie oraz dwóch projektów innych czynności notarialnych spośród: poświadczeń, protokołów, wypisów, odpisów, wyciągów oraz oświadczeń.

          Aplikanci podczas Kolokwium mogą korzystać z własnych tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa. Na sali egzaminacyjnej dostępne będą 4 stanowiska komputerowe z drukarkami z systemem prawnym „Lex”. Dopuszczalne jest korzystanie z własnego kalkulatora podczas egzaminu.

          W trakcie Kolokwium aplikant nie może posiadać urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji, w szczególności telefonu komórkowego, laptopa, palmtopa, i-poda, i-watcha i tym podobnych i nie może porozumiewać się z innymi aplikantami. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia Kolokwium tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania na czas trwania Kolokwium poza miejscem jego zdawania, obciąża aplikanta, który ponosi ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

          Pozytywną ocenę z Kolokwium otrzymuje aplikant, który za każde z zadań otrzymał ocenę pozytywną.

          Lista aplikantów, którzy zdali Kolokwium zostanie wywieszona w siedzibie właściwej Rady.

Jednocześnie informuję, że każdy ze zdających Kolokwium  otrzyma na czas trwania egzaminu; wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, colę oraz poczęstunek w postaci lunch boxu.                                  

 

 

Przewodnicząca Komisji

do przeprowadzenia Kolokwium

dla aplikantów notarialnych

w Izbie Notarialnej w Warszawie

 

Tamara Żurakowska


2018-04-30 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności