Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ROKU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2017)

Szkolenia odbywaja sie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4

12-13 STYCZNIA 2018

Piątek 12.01.2018 roku

Godz. 1430-1445   Otwarcie roku szkoleniowego – Artur Kędzierski - Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Godz. 1445-1615    Historia notariatu, wykład, Leszek Zabielski notariusz w Warszawie, 2 godziny.

Godz. 1615-1700     Omówienie spraw organizacyjnych związanych z aplikacją oraz wręczenie dokumentów aplikantom, kierownik szkolenia  Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie.

Sobota 13.01.2018 roku

Godz. 930-1445  Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Przesłanki wykonywania zawodu notariusza niezbędne dla zachowania powagi i godności zawodu, kodeks etyki zawodowej notariusza, wykład, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 3 godziny.

19-20 STYCZNIA 2018

Piątek 19.01.2018 roku

Godz. 1500-1730 Funkcje notariatu łacińskiego na tle kontynentalnej i anglosaskiej kultury prawnej, wykład  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i jego zastosowanie wobec notariatu (zagadnienia z części IV.5 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. dr hab. UMK Marek Kolasiński, 3 godziny

Sobota 20.01.2018 roku

Godz. 930-1445 Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i jego zastosowanie wobec notariatu, cd. (zagadnienia z części IV.5 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. dr hab. UMK Marek Kolasiński, 6 godzin

=========================================================================================

2-3 LUTEGO 2018

Piątek 02.02.2018 roku

Godz. 1500-2000  Wprowadzenie do obowiązków notariusza wobec stron czynności notarialnej,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godzin, wykład.

Sobota 03.02.2018 roku

Godz. 930-1445  Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 1 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

16-17 LUTEGO 2018

Piątek 16.02.2018 roku

Godz. 1500-1730   Prawo o notariacie - ustrój notariatu, wykład, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.II), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 3 godziny , wykład.

Sobota 17.02.2018 roku

Godz. 930-1330 Sztuka komunikowania - erystyka, Maciej Orłoś, 4 godziny.

Godz. 1500-1730 Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

=========================================================================================

2-3 MARCA 2018

Piątek 02.03.2018 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - tryb dokonywania czynności notarialnych, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Sobota 03.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo konstytucyjne  (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.I) - wykład dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

16-17 MARCA 2018

Piątek 16.03.2018 roku

Godz. 1500-1730           Prawo o notariacie - akty notarialne, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

 

Godz. 1730-2000          Czynności notarialne, budowa aktu, wykład i konwersatorium Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 17.03.2018 roku

Godz. 930-1445          Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730        Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.II), podstawowe pojęcia, wykład Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

=========================================================================================

6-7 KWIETNIA 2018

Piątek 06.04.2018 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - protokoły notarialne, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Samorząd terytorialny, wykład, dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

Sobota 07.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.V), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

13-14 KWIETNIA 2018

Piątek 13.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rzeczowe: własność i współwłasność – wstęp i część ogólna, wykład, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 14.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VI), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

27-28 KWIETNIA 2018

Piątek 27.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Księgi wieczyste – ustrój ksiąg wieczystych (zagadnienia z części IV.2 pkt 5 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 28.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VII), wykład i konwersatorium, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Czynności notarialne, budowa aktu - c.d., wykład, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

 

=========================================================================================

 

 


2017-03-06 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności