Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH II ROKU RADY IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2015)

 

13-14 STYCZNIA 2017

Piątek 13.01.2017 roku

Godz. 1500-2000   KSH – zagadnienia ogólne podstawowe pojęcia, kodeks handlowy a kodeks spółek handlowych - analiza podstawowych zmian  wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 14.01.2017 roku

Godz. 930-1445    Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.11 niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Ochrona danych osobowych i przepisy BHP, Marian Grzesik, 3 godziny (UWAGA: SZKOLENIE NIEZBĘDNE DO ODBYCIA PRAKTYK W SĄDACH)           

20-21 STYCZNIA 2017

Piątek 20.01.2017 roku

Godz. 1500-2000  Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 21.01.2017 roku

Godz. 930-1445   Ochrona danych osobowych, wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 6 godzin,

Godz. 1500-1730 Zobowiązania - część ogólna (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Agnieszka

 

3-4 LUTEGO 2017

Piątek 03.02.2017 roku

Godz. 1500-2000   Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 04.02.2017 roku

Godz. 930-1200    Prawo o ustroju sądów powszechnych (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Księgi wieczyste, wykład i konwersatorium (zagadnienia z części IV.11 niniejszego harmonogramu cz.II), Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

17-18 LUTEGO 2017

Piątek 17.02.2017 roku

Godz. 1500-2000  Spółka cywilna i spółka z o.o. – cd., wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 18.02.2017 roku

Godz. 930-1445    Ograniczone prawa rzeczowe, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Księgi wieczyste - księga w systemie IT, wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

============================================================================================

3-4 MARCA 2017

Piątek 03.03.2017 roku

Godz. 1500-2000 Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny  (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład i konwersatorium, Marek

Sobota 04.03.2017 roku

Godz. 930-1445   Ograniczone prawa rzeczowe – zajęcia praktyczne, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

17-18 MARCA 2017

Piątek 17.03.2017 roku

Godz. 1500-2000   Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny  (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład i konwersatorium, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin,

Sobota 18.03.2017 roku

Godz. 930-1445    Księgi wieczyste -księga w systemie IT, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie,  6 godzin.

Godz. 1500-1730  Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

31 MARCA - 1 KWIETNIA 2017

Piątek 31.03.2017 roku

Godz. 1500-2000  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – c.d.,  Luiza Kwaśnicka

Sobota 01.04.2017 roku

Godz. 08:30-12:30 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz.  13:30 - 16:00 Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

============================================================================================

21-22 KWIETNIA 2017

Piątek 21.04.2017 roku

Godz. 1500-2000 Protokoły w prawie handlowym, wykład i konwersatorium,  Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 22.04.2017 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.II), zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.IV), Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

============================================================================================

12-13 MAJA 2017 r.

Piątek 12.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Umowy nienazwane - wykład, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 13.05.2017 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.III), zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

19-20 MAJA 2017 r.

Piątek 19.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.IV), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 20.05.2017 roku

Godz. 930-1445  Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.II), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

26-27 MAJA 2017 r.

Piątek 26.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.III), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin

Sobota 27.05.2017 roku

Godz. 930-1445  Ustanowienie i przeniesienie użytkowania wieczystego, wykład i konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

============================================================================================

9-10 CZERWCA 2017 r.

Piątek 09.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Zobowiązania- część ogólna (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.06.2017 roku

Godz. 930-1445 Prawo cywilne – zobowiązania część szczególna (umowy bez obowiązkowej formy aktu notarialnego), wykład, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin.

23-24 CZERWCA 2017 r.

Piątek 23.06.2017 roku

Godz. 1500-1730 Zobowiązania (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) i 7) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Prawo upadłościowe i naprawcze i prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu), wykład, radca prawny Katarzyna Uszak, 3 godziny.

Sobota 24.06.2017 roku

Godz. 930-1445 Dokumenty w praktyce notarialnej, zajęcia praktyczne, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

============================================================================================

6-7 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 06.10.2017 roku

Godz. 1500-2000          Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 PKT 1), 2) i 7) niniejszego harmonogramu), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

      

Sobota 07.10.2017 roku

Godz. 930-1445                Prawo spółdzielcze (zagadnienia z części IV.5 pkt 9) niniejszego harmonogramu cz.I), wstęp, wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730             Prawo gospodarcze: fundacje i stowarzyszenia, europejskie zgromadzenie interesów gospodarczych, wykład, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

13-14 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 13.10.2017 roku

Godz. 1500-2000               Prawo rzeczowe - podsumowanie części ogólnej (warsztaty), Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin. 

Sobota 14.10.2017 roku

Godz. 930-1445                Prawo rodzinne - Małżeńskie ustroje majątkowe, konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730             Prawo upadłościowe i naprawcze i prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu), wykład, radca prawny i syndyk Katarzyna Uszak, 3 godziny.

 

27-28 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 27.10.2017 roku

Godz. 1500-2000             Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.V), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 28.10.2017 roku

Godz. 930-1200   Stosunki majątkowe małżeńskie, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu 3 godziny.

Godz. 1215-1730             Postępowanie cywilne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład i konwersatorium, Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Sornat-Unisk, 6 godzin.

 

============================================================================================

17-18 LISTOPADA 2017

Piątek 17.11.2017 roku

Godz. 1500-2000              Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1), 2) i pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.IV), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin

Sobota 18.11.2017 roku

 Godz. 930-1445         Prawo upadłościowe i naprawcze oraz prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu), wykład i konwersatorium, radca prawny Katarzyna Uszak, 6 godzin.

Godz. 1500-1730        Postępowanie cywilne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Sornat-Unisk, 6 godzin.

24 LISTOPADA 2017

Piątek 24.11.2017 roku

Godz. 1500-2000          Zobowiązania - darowizna i dożywocie, konwersatorium, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6  godzin.

Sobota 25.11.2017 roku ZAJĘCIA ODWOŁANE

============================================================================================

 

 


2017-01-19 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności