Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU RADY IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2014)

20-21 STYCZNIA 2017

Piątek 20.01.2017 roku

Godz. 1500-2000 Spółka akcyjna a spółka z o.o. -  wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 21.01.2017 roku

Godz. 930-1200   Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej, wykład, Jolanta Barej notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

27-28 STYCZNIA 2017

Piątek 27.01.2017 roku

Godz. 1500-2000   Ustawa o gospodarce nieruchomościami i samorząd terytorialny (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 28.01.2017 roku

Godz. 930-1200  Zobowiązania - część ogólna, konwersatorium i zajęcia praktyczne, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, dr hab. Robert Jastrzębski, 6 godziny.

3-4 LUTEGO 2017

Piątek 03.02.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo cywilne - rozwiązywanie kazusów, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 04.02.2017 roku

Godz. 930-1230  Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.11 niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Godz. 1215-1730    Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 7) niniejszego harmonogramu cz. II), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

10-11 LUTEGO 2017

Piątek 10.02.2017 roku

Godz. 1500-2000  Spółki osobowe, konwersatorium, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 11.02.2017 roku

Godz. 930-1500   Prawo podatkowe, konwersatorium i zajęcia praktyczne, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 6 godzin.

24-25 LUTEGO 2017

Piątek 24.02.2017 roku

Godz. 1500-2000  Postępowanie wieczystoksięgowe, rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 25.02.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo o notariacie - protokoły notarialne i inne zagadnienia objęte zakresem kolokwium, wykład i konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

=============================================================

3-4 MARCA 2017

Piątek 03.03.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce (zagadnienia z części IV.2 niniejszego harmonogramu

Sobota 04.03.2017 roku

Godz. 930-1445  Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.9 niniejszego harmonogramu cz.I), zajęcia praktyczne, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

10-11 MARCA 2017

Piątek 10.03.2017 roku

Godz. 1800-2015 Wprowadzenie do problematyki odmowy dokonania czynności notarialnej, wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Sobota 11.03.2017 roku

Godz. 930-1200 Księgi dawne, wykład, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe, wykład, prof. UW dr hab.Robert Jastrzębski  6 godzin.

17-18 MARCA 2017

Piątek 17.03.2017 roku

Godz. 1500-2000 Hipoteka – ustanowienie a przeniesienie własności, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 18.03.2017 roku

Godz. 930-1445 Prawo o notariacie - protokoły notarialne i inne zagadnienia objęte zakresem kolokwium  - warsztaty, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

31 MARCA -1 KWIETNIA 2017

Piątek 31.03.2017 roku

Godz. 1500-2000  Ustawa o gospodarce nieruchomościami i samorząd terytorialny (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz. II), konwersatorium, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 01.04.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo gospodarcze – fundacje i stowarzyszenia - warsztaty, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin

Godz. 1500-1730  Prawo rolne i ustawa o lasach – sposoby nabycia nieruchomości rolnych, wykład, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.

========================================================================

7-8 KWIETNIA 2017

Piątek 07.04.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo handlowe – spółka z o.o. i spółka akcyjna - kazusy i zagadnienia praktyczne, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 08.04.2017 roku

Godz. 930-1630   Prawo rzeczowe- kazusy, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 8 godzin.

========================================================================

12-13 MAJA 2017 r.

Piątek 12.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Spadki i darowizny – aspekty podatkowe, odpowiedzialność notariusza, seminarium cz.I, Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 13.05.2017 roku

Godz. 930-1445  Protokoły notarialne i klauzule, Elżbieta Barej –Magiera notariusz w Warszawie

Godz. 1500-1730 Wspólnoty gruntowe i lasy – relacje właścicielskie, wykład, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.

========================================================================

2-3 CZERWCA 2017 r.

Piątek 02.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rolne i ustawa o lasach – przeniesienie własności, wykład i konwersatorium Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 03.06.2017 roku

Godz. 930-1500 Prawo cywilne – zobowiązania część szczególna, zajęcia praktyczne, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin.

========================================================================

6-7 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 06.10.2017 roku

Godz. 1500-2000                 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i samorząd terytorialny – zarządzanie majątkiem samorządów, zajęcia praktyczne, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 07.10.2017 roku

Godz. 930-1500                Prawo rolne i ustawa o lasach – przeniesienie własności c.d. - konwersatorium, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godziny.

13-14 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 13.10.2017 roku

Godz. 1500-2000                 Warsztaty z konstruowania opinii prawnej, dr hab. Robert Grzeszczak, 6 godzin.

Sobota 14.10.2017 roku

Godz. 930-1615                    Cudzoziemcy - nabywanie nieruchomości, Grażyna Socha notariusz w Warszawie, 6 godzin.

 

20-21 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 20.10.2017 roku

Godz. 1500-2000  Pierwokupy a przeniesienie własności w ustawie o gospodarce nieruchomościami – konwersatorium i zajęcia praktyczne - c.d., Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 21.10.2017 roku

Godz. 930-1230 Prawo rolne i ustawa o lasach – przeniesienie własności c.d., zajęcia praktyczne, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.   

Godz. 1215-1730 Prawo cywilne – zobowiązania: umowa renty i dożywocia,  wykład i konwersatorium, dr hab. Adam Bieranowski notariusz w Olsztynie,

27-28 PAŹDZIERNIKA 2017

Piątek 27.10.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo podatkowe – obowiązki notariusza, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin

Sobota 28.10.2017 roku

Godz. 930-1445  Prawo spadkowe - poświadczenie dziedziczenia, zajęcia praktyczne, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

========================================================================

17-18 LISTOPADA 2017

Piątek 17.11.2017 roku

Godz. 1500-2000  Pierwokup cd.– zajęcia praktyczne, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie 6 godzin.

Sobota 18.11.2017 roku

Godz. 930-1445  Ochrona danych osobowych w kancelarii notarialnej – stan obecny i zmiany, dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 6 godzin.

24-25 LISTOPADA 2017

Piątek 24.11.2017 roku

Godz. 1500-2000  Cudzoziemcy - nabywanie nieruchomości, c.d., Grażyna Socha notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 25.11.2017 roku

Godz. 930-1445  Przekształcenia spółek, podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, omówienie kolokwium w zakresie prawa handlowego, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

 

 

 


2017-01-19 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności