Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH IV ROKU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2014)

Szkolenia odbywaja sie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4

12-13 STYCZNIA 2018

Piątek 12.01.2018 roku

Godz. 1500-1900 Wniosek wieczystoksięgowy złożony przez notariusza, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 5 godzin - warsztaty.

Sobota 13.01.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo prywatne międzynarodowe (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu) – warsztaty, cz.I dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie (taksa notarialna) i etyka zawodowa – wykład i warsztaty, Jolanta Barej notariusz w Warszawie, 3 godziny.

26-27 STYCZNIA 2018

Piątek 26.01.2018 roku

Godz. 1500-2000 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – przeniesienie własności, zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 27.01.2018 roku

Godz. 930-1200 Odpowiedzialność notariusza, wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3

Godz. 1215-1500 Prawo o notariacie (odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy) i etyka zawodowa, Jolanta Barej notariusz w Warszawie, seminarium,  3 godziny.

===========================================================================

9-10 LUTEGO 2018

Piątek 09.02.2018 roku

Godz. 1500-2000           Prawo ustroju sądów powszechnych, inne organy ochrony prawnej - wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny,  6 godzin.

Sobota 10.02.2018 roku

Godz. 930-1445          Spadki oraz umowy dotyczące działu spadku- podsumowanie i warsztaty , Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

23-24 LUTEGO 2018

Piątek 23.02.2018 roku

Godz. 1500-1730           Zastosowanie prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych wobec notariuszy, wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Godz. 1730-2000          Odmowa dokonania czynności notarialnej - zajęcia praktyczne, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński,  3 godziny.

Sobota 24.02.2018 roku

Godz. 930-1200          Umowa deweloperska, Łukasz Wilk, wykład, notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1500        Własność lokali, Łukasz Wilk, wykład, notariusz w Warszawie, 3 godziny.

============================================================================

9-10 MARCA 2018

Piątek 09.03.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe - zakładanie spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, spółka europejska – podsumowanie, warsztaty, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo o notariacie (protokoły notarialne - warsztaty) i etyka zawodowa, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.                                

23-24 MARCA 2018

Piątek 23.03.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe - – podsumowanie, warsztaty, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 24.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo cywilne – spadki: rodzaje testamentów - podsumowanie (warsztaty),  Alicja Janowska emerytowany notariusz w Warszawie, 6 godzin.

==================================================================================================

6-7 KWIETNIA 2018

Piątek 06.04.2018 roku

Godz. 1500-2000     Księgi wieczyste – treść księgi wieczystej, podsumowanie, warsztaty, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Sobota 07.04.2018 roku

Godz. 930-1200       Własność lokali, Łukasz Wilk, wykład, notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, dr Bartłomiej Opaliński, 6 godzin

20-21 KWIETNIA 2018

Piątek 20.04.2018 roku

Godz. 1500-2000    Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny w postępowaniu sądowym, wykład i konwersatorium, Adwokat Aleksander Grot, 6 godzin.

Sobota 21.04.2018 roku

Godz. 930-1445        Prawo rodzinne – ustroje majątkowe małżeńskie i stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela, warsztaty, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

27-28 KWIETNIA 2018 r.

Piątek 27.04.2018 roku

Godz. 1500-2000    Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. UW dr hab.Robert Jastrzębski  6 godzin.

Sobota 28.04.2018 roku

Godz. 930-1445        Prawo rzeczowe - warsztaty (podsumowanie części ogólnej), Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

===============================================================================================

11-12 MAJA 2018 r.

Piątek 11.05.2018 roku

Godz. 1500-2000             Prawo podatkowe – rozwiązywanie kazusów zajęcia praktyczne, podsumowanie, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 12.05.2018 roku

Godz. 930-1445                    Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu), wykład i zajęcia praktyczne, Tomasz Niedziński radca prawny, 6 godzin.

25-26 MAJA 2018 r.

Piątek 25.05.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo prywatne międzynarodowe – spadki - seminarium, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, 6 godzin.

Sobota 26.05.2018 roku

Godz. 930-1200 Wybrane zagadnienia z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 3 godziny.

Godz. 1215-1445 Prawo cywilne - kazusy, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 3 godziny.

===============================================================================================

8-9 CZERWCA 2018 r.

Piątek 08.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Zobowiązania – część ogólna i rodzaje umów, seminarium i zajęcia praktyczne, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 6 godzin.


Sobota 09.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo handlowe, kazusy, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

22-23 CZERWCA 2018 r.

Piątek 22.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Rozwiązywanie kazusów, Małgorzata Brylewska –Iwańczyk, notariusz w Warszawie 6 godzin.

Sobota 23.06.2018 roku

Godz. 930-1445  Powołanie spadkobierców, przyjęcie i odrzucenie spadku – warsztaty, Elżbieta Barej- Magiera notariusz w Warszawie, 6 godzin.

29-30 CZERWCA 2018 r.

Piątek 29.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Rozwiązywanie kazusów, Dorota Rynkiewicz-Szafurska, notariusz w Warszawie 6 godzin.

Sobota 30.06.2018 roku

Godz. 930-1200    Wybrane zagadnienia z prawa pierwokupu, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 3 godziny.

Godz. 1215-1445  Wybrane zagadnienia z prawa pierwokupu, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.

================================================================================================

================================================================================================

 

5-7 LIPCA 2018 r.

(ZAJĘCIA DODATKOWE)

Czwartek 05.07.2018 roku

Godz. 930-1200     Reprezentacja osób prawnych innych niż spółki, 3 godziny, Wojciech Gonet notariusz w Piasecznie

Godz. 1215-1500   Prawo upadłościowe,  3 godziny, Katarzyna Uszak radca prawny

Piątek 06.07.2018 roku

Godz. 930-1230      Prawo podatkowe, 3 godziny, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie

Godz. 1300-1500   Ustawa o gospodarce nieruchomościami – wybrane zagadnienia, 3 godziny, Joanna Barańska-Pastuszko notariusz w Lublinie

Sobota 07.07.2018 roku

Godz. 930-1445       Wybrane zagadnienia z prawa pierwokupu, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

 

 


2017-03-06 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności