Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH IV ROKU RADY IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2013)

13-14 STYCZNIA 2017

Piątek 13.01.2017 roku

Godz. 1500-2000   Wniosek wieczystoksięgowy złożony przez notariusza, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin - warsztaty.

Sobota 14.01.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo ustroju sądów powszechnych, inne organy ochrony prawnej - wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny,  6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie (taksa notarialna) i etyka zawodowa – wykład i warsztaty, Jolanta Barej notariusz w Warszawie, 3 godziny.

27-28 STYCZNIA 2017

Piątek 27.01.2017 roku

Godz. 1500-2000  Księgi wieczyste – treść księgi wieczystej, podsumowanie, warsztaty, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Sobota 28.01.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu), wykład i zajęcia praktyczne, Tomasz Niedziński radca prawny, 6 godzin.

============================================================================

10-11 LUTEGO 2017

Piątek 10.02.2017 roku

Godz. 1500-2000  Spadki - podsumowanie, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie 6 godzin.

Sobota 11.02.2017 roku

Godz. 930-1500  Prawo handlowe - zakładanie spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, spółki osobowe i spółka europejska – podsumowanie, warsztaty, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

24-25 LUTEGO 2017

Piątek 24.02.2017 roku

Godz. 1500-1730  Zastosowanie prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych wobec notariuszy, wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Wprowadzenie do problematyki odmowy dokonania czynności notarialnej,  wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński,  3 godziny.

Sobota 25.02.2017 roku

Godz. 930-1200    Zobowiązania – część ogólna, warsztaty, Krzysztof Łaski notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski  6 godzin.

============================================================================

10-11 MARCA 2017

Piątek 10.03.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe, wykład, prof. UW dr hab.Robert Jastrzębski  6 godzin.

Sobota 11.03.2017 roku

Godz. 930-1200   Prawo o notariacie (protokoły notarialne - warsztaty) i etyka zawodowa, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Odmowa dokonania czynności notarialnej - zajęcia praktyczne, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godzin.

24-25 MARCA 2017

Piątek 24.03.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo prywatne międzynarodowe (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu) – warsztaty, cz.I dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, 6 godzin., 6 godzin.

Sobota 25.03.2017 roku

Godz. 930-1445  Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, dr Michał Jabłoński, 6 godzin.

==============================================================================

7-8 KWIETNIA 2017

Piątek 07.04.2017 roku

Godz. 1500-2000  Prawo podatkowe – warsztaty (rozwiązywanie kazusów), Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 08.04.2017 roku

Godz. 930-1615  Prawo prywatne międzynarodowe - (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.II) – warsztaty, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, 8 godzin.

21-22 KWIETNIA 2017

Piątek 21.04.2017 roku

Godz. 1600-2000  Powołanie spadkobierców, przyjęcie i odrzucenie spadku – warsztaty, Elżbieta Barej-Magiera notariusz w Warszawie, 5 godzin.

Sobota 22.04.2017 roku

Godz. 930-1445   Prawo prywatne międzynarodowe – spadki - seminarium, dr Marek Margoński, 6 godzin.

==============================================================================

5-6 MAJA 2017 r.

Piątek 05.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rzeczowe - warsztaty (podsumowanie części ogólnej), Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 06.05.2017 roku

Godz. 930-1200  Umowa deweloperska, Robert Giler, wykład, notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Prawo rzeczowe i reprezentacja osób prawnych innych niż spółki – warsztaty/rozwiązywanie kazusów (podsumowanie), Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin

5-20 MAJA 2017 r.

Piątek 19.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo cywilne – spadki: rodzaje testamentów - podsumowanie (warsztaty), cd., Alicja Janowska emerytowany notariusz w Warszawie , 6 godzin.

Sobota 20.05.2017 roku

Godz. 930-1445 Zobowiązania – część ogólna i rodzaje umów, seminarium i zajęcia praktyczne, Krzysztof Łaski notariusz w Warszawie, 6 godzin.

26-27 MAJA 2017 r.

Piątek 26.05.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rodzinne – ustroje majątkowe małżeńskie i stosunki między rodzicami a dziećmi, opieka i kuratela, warsztaty, Hanna Zbrzeżna-Cąkała notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 27.05.2017 roku

Godz. 930-1200 Prawo rolne i ustawa o lasach – sposoby nabycia nieruchomości rolnych, wykład, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Prawo podatkowe – podsumowanie w formie warsztatów, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

==============================================================================

2-3 CZERWCA 2017 r.

Piątek 02.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Pełnomocnictwo i prokura, warsztaty, dr Andrzej Rataj notariusz w Poznaniu, 6 godzin.

Sobota 03.06.2017 roku

Godz. 930-1445  Część ogólna kodeksu cywilnego – rozwiązywanie kazusów, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

9-10 CZERWCA 2017 r.

Piątek 09.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części, wykład, radca prawny Katarzyna Uszak, 3 godziny.

Sobota 10.06.2017 roku

Godz. 930-1445 Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, dr Michał Jabłoński, 6 godzin.,

23-24 CZERWCA 2017 r.

Piątek 23.06.2017 roku

Godz. 1500-2000 Prawo podatkowe – rozwiązywanie kazusów, podsumowanie, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 24.06.2017 roku

Godz. 930-1445 Prawo handlowe – przekształcenia spółek, podwyższenie kapitału w spółka akcyjna, spółka europejska - kazusy i zagadnienia praktyczne, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Reprezentacja osób prawnych innych niż spółki – wykład, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 3 godziny

==============================================================================


2017-01-19 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności