Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Egzamin notarialny 2017 wymagania techniczne sprzętu komputerowego

Rada Izby Notarialnej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplikacja-do-zdawania-egzaminow-prawniczych/news,9474,egzamin-notarialny-w-2017-r.html) zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

 

Załączone poniżej dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego w 2017 roku:

Załącznik nr 1 – informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań….

Załącznik nr 2 – oświadczenie o akceptacji warunków ….


2017-07-11 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności