Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Egzamin notarialny 2020

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminun notarialnego w roku 2020 na 2, 3 i 4 września 2020 roku.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.  

 

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

Tekst klauzuli informacyjnej -  plik do pobrania

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania


2020-06-15 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności