Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Egzamin notarialny 2022

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2022 r.

 

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego w roku 2022 na 6, 7 i 8 września 2022 roku.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2022-r

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

Tekst klauzuli informacyjnej - plik do pobrania

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania  

 

 


2022-06-01 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności