Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Komunikat: Aplikanci III roku - kolokwium

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

                  Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałą RIN w Warszawie dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XX/39/2016) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, w biurze RIN, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego komunikatu.

 

Tamara Żurakowska – notariusz

Kierownik szkolenia aplikantów


2017-12-28 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności