Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

KOMUNIKAT dla aplikantów IV-go roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

 

Stosownie do treści art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie („Ustawa”), aplikant notarialny sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,  z tym, że co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy, aplikant notarialny sporządza przed upływem 2 lat i 6 miesięcy aplikacji (co w przypadku aplikantów IV-tego roku należało uczynić do dnia 30 czerwca 2017 r.).

Mając powyższe na uwadze aplikanci notarialni IV-go roku mają obowiązek uzupełnić brakujące projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk i po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 r., według następującej instrukcji:

  1. Projekty wraz z recenzjami, które należało sporządzić do dnia 30 czerwca 2017 i dostarczyć do Notariusza Patrona, powinny być również wgrane do extranetu w zakładce „Projekty”, każdy z projektów z osobna.

 

W powyższym przypadku, Rada Izby Notarialnej w Warszawie wyraziła zgodę na zamieszczenie w jednym pliku danego projektu wraz z recenzją Patrona.

 

  1. Projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk i po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, powinny być zamieszczone przez aplikanta wyłącznie w extranecie, jako osobny plik PDF,  natomiast recenzja takiego projektu powinna zostać wypełniona osobno w extranecie przez Notariusza Patrona, w przeznaczonej do tego rubryce.

 

Uwaga:

Aplikanci notarialni, którzy do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zamieścili w extranecie wszystkie 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy, wgrywając z osobna jako jeden plik projekt aktu wraz z recenzją zwolnieni są z obowiązku wgrywania do osobnego pliku recenzji sporządzonych przez Notariuszy Patronów do złożonych przez siebie projektów.

 W związku z powyższym notariusz Patron nie musi ponownie zatwierdzać wprowadzonej do extranetu osobnej recenzji.

 

                                                     Tamara Joanna Żurakowska – notariusz,

                                                            Kierownik szkolenia aplikantów


2018-04-25 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności