Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Oferta na wykonanie mebli do sali sądowej

Rada Izby Notarialnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na projekt i wykonanie mebli do sali sądowej w siedzibie Rady zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem

 

Nazwa zamówienia

Projekt i wykonanie mebli do sali sądowej, tj. stołu sędziowskiego, pulpitu dla świadka i ław dla stron postępowania wraz z osłonami ochronnymi z pleksi

Zakres prac

  • przygotowanie projektu mebli
  • wykonanie mebli zgodnie z projektem
  • dostawa i montaż mebli
  • zabezpieczenie pomieszczenia podczas montażu mebli

Termin realizacji

do uzgodnienia

Rozliczenie finansowe

  • płatność za wykonaną usługę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zawartą z Radą Izby Notarialnej w Warszawie umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło/zlecenie

Rekomendacje

Na żądanie Rady Izby Notarialnej

 

W celu przygotowania projektu zapraszamy do siedziby Rady po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Oferty przyjmujemy do dnia 27 października 2020 r. na adres Rady Izby Notarialnej:

 

Izba Notarialna w Warszawie
ul. Karwińska 3
02-639 Warszawa

tel. 22 844 78 33

lub
e-mail: info@notariusze.waw.pl

 

Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie wskazanych prac.


2020-10-21 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności