Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Walne Zgromadzenie Notariuszy IN w Warszawie 24 marca 2018 r.

L.dz. 513/2018                                                          Warszawa, dnia 5 marca 2018 r

 

Wszyscy Notariusze

Izby Notarialnej

w Warszawie

 

 

ZAPROSZENIE

 

            Na podstawie uchwały nr IX/LXVIII/40/2018  z dnia 30 stycznia 2018 r. Rady Izby Notarialnej w Warszawie, art. 29 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku -Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291); § 1, § 2, § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku Izby Notarialnej w Warszawie

zwołuję

na dzień 24 marca 2018 r. na godzinę 10.00

w sali konferencyjnej hotelu „Sofitel VICTORIA” w Warszawie

przy ulicy Królewskiej nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy

Izby Notarialnej w Warszawie

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała nr 1/2018).
 3. Wybór  Sekretarza Zgromadzenia (uchwała nr 2/2018).
 4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 3/2018).
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków (uchwała nr 4/2018).
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej (uchwała nr 5/2018).
 7. Złożenie przyrzeczenia przez notariuszy zgodnie z § 3 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Izby Notarialnej w 2017 roku oraz informacja o działalności Rady Izby Notarialnej w I kwartale 2018 roku - (Prezes Rady Notariusz Artur Kędzierski i Członkowie Rady).
 9. Informacja o pracach Krajowej Rady Notarialnej w 2017 roku (Prezes KRN Notariusz Mariusz Białecki).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok - Skarbnik Rady (Prezes Rady Notariusz Artur Kędzierski i Notariusz Sylwia Kubicka).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego i zamknięcia okresu rachunkowego za 2017 rok, przedstawionego przez Radę Izby Notarialnej (uchwała nr 6/2018).
 12. Przedstawienie projektu budżetu na 2018 rok - Skarbnik Rady (Prezes Rady Notariusz Artur Kędzierski i Notariusz Sylwia Kubicka).
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok (uchwała nr 7/2018).
 15. Wybór Członków Komisji Funduszu Na Rozwój i Prowadzenie Kancelarii Notarialnej (uchwała nr 8/2018).
 16. Informacja o pracy Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie (Notariusz Piotr Siciński).
 17. Wybór Prezesa Rady Izby Notarialnej (uchwała nr 9/2018).
 18. Wybór Wiceprezesa Rady Izby Notarialnej (uchwała nr 10/2018).
 19. Wybór pozostałych Członków Rady Izby Notarialnej (uchwała nr 11/2018).
 20. Wybór Członka Krajowej Rady Notarialnej (uchwała nr 12/2018).
 21. Wybór Członków Sądu Dyscyplinarnego (uchwała nr 13/2018).
 22. Wybór Członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (uchwała nr 14/2018).
 23. Wybór Rzecznika Dyscyplinarnego (uchwała nr 15/2018).
 24. Wybór Członków Komisji Socjalnej działającej w ramach Funduszu Pomocy Izby Notarialnej w Warszawie (uchwała nr 16/2018).
 25. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W trakcie Zgromadzenia przewidziane są następujące przerwy:

 • godz. 12.30 – 13.00 przerwa na kawę. W trakcie przerwy wybory na Delegata do TUW „Rejent-Life”.
 • godz. 15.00 - 16.00 lunch.

                      Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 29 § 3 Prawa o notariacie i § 46 ust. 1 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Notariuszy jest obowiązkowe i z racji obszernego porządku obrad bardzo proszę o punktualnie przybycie na wskazaną godzinę 10.00.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie  (plik do pobrania)

        
 

PREZES

 Artur KĘDZIERSKI


2018-03-07 Aktualności, Informacje zawodowe

Szukam notariusza

Aktualności