Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie

L.dz. 587/2019                                                     Warszawa, dnia 7 marca 2019 r

 

Wszyscy Notariusze

Izby Notarialnej

w Warszawie

 

 

ZAPROSZENIE

 

            Na podstawie uchwały nr X/XXV/63/2019  z dnia 26 lutego 2019 roku Rady Izby Notarialnej w Warszawie, art. 29 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku -Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2291); § 1, § 2, § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 10 lutego 2011 roku, Rada Izby Notarialnej w Warszawie

zwołuje

na dzień 30 marca 2019 r. na godzinę 10.00

w sali konferencyjnej hotelu „Sofitel VICTORIA” w Warszawie

przy ulicy Królewskiej nr 11

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Notariuszy

Izby Notarialnej w Warszawie

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA:    plik do pobrania      
 

PREZES

Ewa Helena SERAFIN


2019-03-29 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności