Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Wpis na listę aplikantów notarialnych 2024

KOMUNIKAT DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZŁOŻYĆ

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW NOTARIALNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W 2024 ROKU

W OKRĘGU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

 

§ 1 W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 30 września 2023 r. przez Komisje Egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) proszone są o złożenie, w formie papierowej, do biura RIN w Warszawie,

wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie (plik do pobrania)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r.

 

§ 2  Do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych należy dołączyć:

1)   odpis dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),

2)    kserokopię aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),

3)    oświadczenie notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

 

§ 3 Złożenie wniosku o wpis w powyższym terminie, umożliwi Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia aplikacji notarialnej w terminie ustawowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2127 ze zm.).

 

§ 4 Opłatę za aplikację notarialną, o której mowa w art. 72 a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie (Dz.U. z 2020 poz. 2269), aplikanci będą zobowiązani wnosić w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie w oddzielnym komunikacie. W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Izby Notarialnej w Warszawie (www.notariusze.waw.pl) w zakładce „Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych”.

 

 

Z poważaniem

 

Notariusz Tamara Żurakowska

                      

                    Kierownik szkolenia aplikantów

 


 

 


2023-10-25 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności