Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 NA PRZEPROWADZENIE BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

 

Izba Notarialna w Warszawie ul. Karwińska 3, 02-639 Warszawa ogłasza konkurs na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

Do udziału w konkursie zapraszamy firmy mające doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych korporacji zawodowych (w ofercie proszę podać nazwę korporacji zawodowych, których sprawozdania Państwo badali).

Sprawozdanie powinno być przeprowadzone w dniach od 17 do 26 lutego 2020 r.

 

Oferty należy zgłaszać na adres e-mail  lub przesłać pocztą na adres Izby Notarialnej w Warszawie do dnia 24 stycznia 2020 r.

 


2020-01-12 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności