Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę okien

 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na wymianę okien w siedzibie Rady zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem

 

Nazwa zamówienia

Wymiana okien w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Warszawie
ul. Karwińska 3

Zakres prac

- demontaż i utylizacja okien
- wymiana okien na okna drewniane (meranti, dąb)

Ogólna specyfikacja okien

UWAGA!!!! PROSZĘ O PRYGOTOWANIE OFERTY W DWÓCH WERSJACH:

WERSJA 1 – minimalna

 1. Wymiary i liczba okien:
 • 4 szt. wysokość 173 cm x szerokość 133 cm
 • 1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 260 cm (podzielone na 2 równe części)
 • 1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 60 cm
 • 2 szt. wysokość 113,5 cm x szerokość 213 cm (podzielone na 2 części – ok. 97 cm i 116 cm
 1. Okna z opcją otwierania i uchylania
 2. Kolor ram wewnętrznych i zewnętrznych: palisander, klamki kolor miedziany

WERSJA 2 – maksymalna

 1. Wymiary i liczba okien:
 • 4 szt. wysokość 173 cm x szerokość 133 cm
 • 1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 260 cm (podzielone na 2 równe części)
 • 1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 193 cm (podzielone na 2 okna cm o szerokości: 128 i 65)
 • 1 szt. okno balkonowe - wysokość 254 cm x szerokość 193 cm (podzielone na dwie równe części, obie otwieralne)
 • 1 szt. wysokość 173 cm x szerokość 60 cm
 • 1 szt. wysokość  130 cm x szerokość 93 cm
 1. Okna z opcją otwierania i uchylania
 2. Kolor ram wewnętrznych i zewnętrznych: palisander, klamki kolor miedziany

 

UWAGA! Obmiary zostały wykonane przez nieprofesjonalistę, zaleca się, aby składający ofertę dokonał szczegółowych pomiarów

 

Termin realizacji

- zakończenie nie później niż do 30.09.2019

Rozliczenie finansowe

- płatność za wykonaną usługę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zawartą z Radą Izby Notarialnej umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło/zlecenie
Gwarancja

Minimalnie 5 lat

Rekomendacje

Na żądanie Rady Izby Notarialnej

 

Oferty przyjmujemy do 10 maja 2019 r. na adres e-mail: info@notariusze.waw.pl (w tytule maila proszę zaznaczyć "Oferta na wymianę okien")

 

Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie wskazanych prac budowlanych.

 


2019-04-10 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności