Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na prace remontowe

Rada Izby Notarialnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na prace remontowe

na terenie siedziby Rady zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem

 

Nazwa zamówienia

naprawa murku okalającego ogród wraz z budynkiem gospodarczym oraz naprawa murowanego płotu ogrodzeniowego na terenie siedziby Rady Izby Notarialnej w Warszawie ul. Karwińska 3

Zakres prac

 • naprawa tynkarsko – murarska powierzchni około 130 m²
 • zabezpieczenie terenu podczas prac
 • zapewnienie odpowiednich kontenerów na odpady

Organizacja robót

 • prace będą prowadzone na terenie siedziby Rady Izby Notarialnej w Warszawie, Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną
 • przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na terenie robót porządku i zabezpieczenia tego terenu oraz narzędzi i materiałów wykorzystywanych do realizacji projektu
  Materiały do remontu:

materiały do wykonania projektu zapewnia Wykonawca, przy czym ich lista i ceny muszą być uzgodnione z Radą Izby Notarialnej w Warszawie

Termin realizacji

do uzgodnienia

Rozliczenie finansowe

 • płatność za wykonaną usługę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zawartą z Radą Izby Notarialnej w Warszawie umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło/zlecenie
 • płatność za materiały - Strony ustalą w umowie

Gwarancja

Minimalnie 2 lata

Rekomendacje

Na żądanie Rady Izby Notarialnej

W celu przygotowania projektu zapraszamy do siedziby Rady po uprzednim umówieniu się telefonicznym do dnia 28 czerwca 2021 r.

Oferty przyjmujemy do dnia 02 lipca 2021 r. na adres Rady Izby Notarialnej:

 

Izba Notarialna w Warszawie
ul. Karwińska 3
02-639 Warszawa

tel. 22 844 78 33

lub
e-mail: info@notariusze.waw.pl

 

Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie wskazanych prac.

 


2021-06-11 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności