Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na projekt i wykonanie projektu recepcji

Rada Izby Notarialnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na prace projektowe i adaptacyjne

w zakresie zaprojektowania i wykonania recepcji

w siedzibie Rady zgodnie ze wskazanym poniżej zakresem

 

Nazwa zamówienia

Projekt i wykonanie recepcji w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Warszawie
ul. Karwińska 3

Zakres prac

 • doradztwo przy wyborze docelowego miejsca umiejscowienia recepcji
 • przygotowanie projektu recepcji
 • wykonanie przebudowy zgodnie z projektem
 • wykonanie zabudowy meblowej zgodnie z projektem
 • dostosowanie elektryki zgodnie z projektem
 • zabezpieczenie terenu podczas prac
 • zapewnienie odpowiednich kontenerów na odpady

Organizacja robót

 • prace będą prowadzone w siedzibie Rady Izby Notarialnej w Warszawie, Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną
 • przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na terenie robót porządku i zabezpieczenia tego terenu oraz narzędzi i materiałów wykorzystywanych do realizacji projektu
  Materiały do remontu:

materiały do wykonania projektu zapewnia Wykonawca, przy czym ich lista i ceny muszą być uzgodnione z Radą Izby Notarialnej w Warszawie

Termin realizacji

do uzgodnienia

Rozliczenie finansowe

 • płatność za wykonaną usługę na podstawie faktury lub rachunku wystawionego w oparciu o zawartą z Radą Izby Notarialnej w Warszawie umowę cywilno-prawną lub umowę o dzieło/zlecenie
 • płatność za materiały - Strony ustalą w umowie

Gwarancja

Minimalnie 3 lata

Rekomendacje

Na żądanie Rady Izby Notarialnej

W celu przygotowania projektu zapraszamy do siedziby Rady po uprzednim umówieniu się telefonicznym do dnia 15 listopada 2018 r.

Oferty przyjmujemy do dnia 19 listopada 2018 r. na adres Rady Izby Notarialnej:

Izba Notarialna w Warszawie
ul. Karwińska 3
02-639 Warszawa

tel. 22 844 78 33

lub
e-mail: info@notariusze.waw.pl

 

Ofertę może złożyć: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale dysponująca wiedzą i doświadczeniem w zakresie wskazanych prac.

 


2018-10-24 Aktualności

Szukam notariusza

Aktualności