Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Kolokwium 2020

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku (nr IX/XX/2/2016) w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: z dnia 17 lutego 2016 roku (nr IX/XX/39/2016), z dnia 7 marca 2018 roku (nr IX/LXX/98/2018) oraz z dnia 30 stycznia 2019 roku (nr X/XXIII/29/2019) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

 

             W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2020 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2020 roku:

  1. albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony),
  2. albo może być dostarczona osobiście do biura RIN.

Równolegle (ale nie zamiast) skan tej deklaracji można przesłać elektronicznie na adres:

szkolenia@ notariusze.waw.pl.

z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2020 – deklaracja”.

 

 

 

Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz

Kierownik szkolenia aplikantów

 


2020-01-09 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności