Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Kolokwium 2022

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

  

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XXIII/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2022 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2022 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony). Równolegle (ale nie zamiast) skan podpisanej deklaracji należy przesłać elektronicznie na adres:

szkolenia@ notariusze.waw.pl.

z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2022 – deklaracja”. 

                                                                                                                                                                 z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz                      

 Kierownik szkolenia aplikantów                      

 


2022-01-04 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności