Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

KOMUNIKAT Aplikanci III roku przypomnienie projekty aktów

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

 

 

Rada Izby Notarialnej w Warszawie przypomina, że zgodnie  z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2018 roku upływa termin do złożenia  u Patrona co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt. 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 „Ustawy”.

Projekty aplikant powinien także umieścić w extranecie, wgrywając projekt aktu lub innej czynności jako osobny plik PDF,  recenzja natomiast takiego projektu powinna zostać wypełniona osobno w extranecie przez Notariusza Patrona, w przeznaczonej do tego rubryce.

 

Uwaga:

Aplikanci notarialni, którzy do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zamieścili w extranecie projekty aktów notarialnych oraz projekty  innych czynności notarialnych wskazanych w „Ustawie”, wgrywając z osobna jako jeden plik projekt aktu wraz z recenzją zwolnieni są z obowiązku wgrywania do osobnego pliku recenzji sporządzonych przez Notariuszy Patronów do złożonych przez siebie projektów.

 W związku z powyższym notariusz Patron nie musi ponownie zatwierdzać wprowadzonej do extranetu osobnej recenzji.

 


2018-04-30 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności