Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Komunikat dla aplikantów I roku rozpoczynających aplikację od 1 stycznia 2022

KOMUNIKAT

dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(08.12.2021r.)

 

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

1)     inauguracja roku szkoleniowego dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczną aplikację notarialną na I-szym roku w roku szkoleniowym 2022 odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022r. (piątek) o godz. 14.30,

2)     zarówno inauguracja roku szkoleniowego jak i pozostałe zajęcia odbywać się będą stacjonarnie tj. w Warszawie w sali konferencyjnej Uczelni Pedagogium w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej nr 115,

3)     w przypadku, gdyby, z uwagi na sytuację epidemiczną, nie było możliwe prowadzenie zajęć seminaryjnych stacjonarnie, wówczas będą one odbywać się on-line, na specjalnie dedykowanej do tego platformie internetowej,

4)     w dniach 13-14 grudnia 2021 r. aplikanci z naboru w roku 2021 otrzymają na swoje skrzynki poczty elektronicznej adres strony internetowej do obsługi systemu szkolenia aplikantów wraz z informacją o wymaganiach sprzętowych, instrukcją aktywacji i kodem aktywacyjnym, w celu zalogowania się i uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych,

5)    w dniach 20 grudnia 2021 r. oraz 10 i 11 stycznia 2022 r. w godzinach 19.00-20.00 odbędą się próby obsługi systemu, a szczegółowe informacje zostaną rozesłane na skrzynki poczty elektronicznej,  

6)    zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna,

7)    stosownie do przepisu art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie aplikanci zobowiązani są do stawienia się w dniu 03 stycznia 2022 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona,

8)    osoby, które nie otrzymały do chwili ukazania się niniejszego komunikatu uchwały o wyznaczeniu patrona proszone są o kontakt z biurem właściwej Rady Izby Notarialnej.

 

 

Tamara Żurakowska

Notariusz

Kierownik szkolenia

 


2021-12-08 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności