Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Komunikat - wniosek o wpis na listę aplikantów

KOMUNIKAT

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r. przez Komisje Egzaminacyjne do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie oraz osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku, na podstawie art. 71 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192, ze zm.) proszone są o złożenie wniosku (plik do pobrania) o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

         Proszę o dołączenie do wniosku o wpis na listę aplikantów notarialnych:

1)    podpisanego odpisu dyplomu (dotyczy tylko osób, które nie złożyły oryginalnego odpisu dyplomu, składając wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną),

2)    kserokopii aktu małżeństwa (dotyczy osób, które zmieniły nazwisko),

3)    oświadczenia notariusza o gotowości objęcia patronatem (dotyczy osób, które oświadczenie takie posiadają).

         Złożenie wniosku o wpis w tym terminie, umożliwi Radzie Izby Notarialnej w Warszawie, podjęcie racjonalnych działań zmierzających do rozpoczęcia aplikacji notarialnej w pierwszy poniedziałek po dniu 1 stycznia 2020 r., stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2127 ze zm.).

        Opłatę za aplikację notarialną, o której mowa w art. 72 a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, aplikanci będą zobowiązani wnosić w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Radę Izby Notarialnej w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Izby Notarialnej w Warszawie (www.notariusze.waw.pl) w zakładce „Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych”.


2021-10-22 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności