Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Opłata za aplikację notarialną w 2022 roku

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W SPRAWIE

Opłaty za aplikację notarialną w 2022 roku

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2020 r. poz. 2269) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1192 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną w 2022 roku wynosi:

 a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

 b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

2) opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa, nr:

27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) Terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2021, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

     a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2022 roku,

     b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 17 stycznia 2022 roku.                                                                           

 

                                                                                 Tamara Żurakowska

                                                                                       notariusz

                                                                                 Kierownik Szkolenia

 


2021-12-28 Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności