Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Rozpoczęcie roku szkolnego dla aplikantów

KOMUNIKAT

dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(18.12.2020r.) 

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

1)      inauguracja roku szkoleniowego dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczną aplikację notarialną na I-szym roku w roku szkoleniowym 2021 odbędzie się w dniu 08 stycznia 2020r. (piątek) o godz. 14.30,

2)       zarówno inauguracja roku szkoleniowego jak i pozostałe zajęcia, do odwołania, odbywać się będą on-line, na specjalnie dedykowanej platformie internetowej,

3)        w dniach 28-30 grudnia 2020r. aplikanci otrzymają na swoje skrzynki poczty elektronicznej adres strony internetowej do obsługi systemu szkolenia aplikantów wraz z informacją o wymaganiach sprzętowych, instrukcją aktywacji i kodem aktywacyjnym, w celu zalogowania się i uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych,

4)    w dniach 4-5.01.2021r oraz w dniu 07.01.2021r. odbędą się próby obsługi systemu, a szczegółowe informacje zostaną rozesłane na skrzynki poczty elektronicznej,  

5)     zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej zajęcia seminaryjne prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych mają umożliwiać obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami, co oznacza, że każdy aplikant, aby mógł wypełnić swój obowiązek uczestniczenia w zajęciach, musi zaopatrzyć się, poza głównym nośnikiem komunikacyjnym, także co najmniej w sprawny mikrofon, aby interakcja pomiędzy wykładowcą a aplikantem była obustronna,

6)      stosownie do ,przepisu art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie aplikanci zobowiązani są do stawienia się w dniu 04 stycznia 2021 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona,

7)     osoby, które nie otrzymały do chwili ukazania się niniejszego komunikatu uchwały o wyznaczeniu patrona proszone są o kontakt z biurem właściwej Rady Izby Notarialnej.

 

                                                                                                        Tamara Żurakowska - notariusz,

                                                                                                                    kierownik szkolenia


2020-12-18 Aktualności, Aktualności dla zastępców i aplikantów notarialnych

Szukam notariusza

Aktualności