Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Rada Izby Notarialnej w Warszawie działa w siedzibie Izby w Warszawie przy ul. Karwińskiej 3. W obecnej, VIII kadencji (2012-2014) w jej skład wchodzą:

 • Ewa Helena SERAFIN - Prezes Rady
 • Artur KĘDZIERSKI - Wiceprezes Rady
 • Waldemar ADAMUS - Członek Rady
 • Jolanta BAREJ - Członek Rady
 • Krzysztof BUK - Członek Rady
 • Paweł ORŁOWSKI - Członek Rady
 • Jarosław PLUTA - Członek Rady
 • Magdalena RZESZOTEK - Członek Rady
 • Ilona SĄDEL-BENDKOWSKA - Członek Rady
 • Beata TURKOT - Członek Rady
 • Tamara ŻURAKOWSKA - Członek Rady

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności prezesa jego obowiązki pełni wiceprezes Rady.

Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie wybiera także:

 • ­Członka Krajowej Rady Notarialnej (nie może on sprawować tej samej funkcji więcej niż dwie, następujące bezpośrednio po sobie, pełne kadencje) – funkcję tę sprawuje not. Mariusz BIAŁECKI - Prezes Krajowej Rady Notareialnej
 • ­Członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – jest nim not. Grażyna SOCHA
 • ­Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie - obecnie jest nim not. Magdalena ARCHUTOWSKA

Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, w skład którego wchodzą notariusze:        

 • Tomasz CZYŻEWSKI (Konstancin-Jeziorna)
 • Hanna KACPRZAK-KUCHARSKA (Warszawa)
 • Magdalena KARCZEWSKA-WOŹNICA (Warszawa)
 • Monika KOŁODZIŃSKA (Warszawa)
 • Joanna KOŃCZYK (Warszawa)
 • Krzysztof KRUSZEWSKI (Warszawa)
 • Ewa KULBAT (Warszawa)
 • Luiza KWAŚNICKA (Warszawa)
 • Julian LUTOMIERSKI-RUSEK (Legionowo)
 • Artur RUSEK (Warszawa)
 • Elżbieta RZEŚNA-BARYSLSKA (Warszawa)
 • Piotr SICIŃSKI (Warszawa)
 • Anna SOTA (Warszawa)
 • Wojciech SZCZYPKOWSKI (Warszawa)
 • Joanna ŚLIZAK (Warszawa)

Szukam notariusza

Aktualności