Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Egzamin notarialny 2021

Egzamin notarialny 2021

 

 

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym w 2021 r.

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu notarialnego w roku 2021 na 7,8 i 9 września 2021 roku.

Więcej:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-notarialnym-w-2021-r

 

 

    Ze względu na stan epidemii  Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie wydała zarządzenie w sprawie organizacji pracy biura Rady Izby Notarialnej w Warszawie podczas przyjmowania wniosków osób ubiegających się a dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w okresie ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. (plik do pobrania). Ze względu na konieczność zachowania środków bezpieczeństwa zlaca się, aby  wnioski o dopuszczenie do egzaminu notarialnego składać drogą pocztową!!

 

Jednocześnie informujemy, że:

stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, administratorem danych osobowych, wynikających z treści dyspozycji zawartych w art.  13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, o ile nie zachodzą wyłączenia z art. 13 ust. 4 tej regulacji jest Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.  

 

Wzory dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego:

Tekst klauzuli informacyjnej -  plik do pobrania

Formularz kwestionariusz osobowy - plik do pobrania.

Informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań - plik do pobrania

Oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego - plik do pobrania

 

 


 

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności