Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Zarządzenie Prezesa Izby Notarialnej w Warszawie

Zarządzenie Prezesa Izby Notarialnej w Warszawie

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Rady Izby Notarialnej w Warszawie

z dnia 22 lipca 2020 r.

W sprawie organizacji pracy biura

Rady Izby Notarialnej w Warszawie

podczas przyjmowania wniosków osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

oraz

egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

w okresie ogłoszonego stanu epidemii.

 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz w związku z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Rady Izby Notarialnej z dnia 13 marca 2020 roku wprowadzającym ograniczenia w obsłudze interesantów w siedzibie Izby Notarialnej w Warszawie, zarządzam, co następuje:

 1. Składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu notarialnego oraz egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, będzie możliwe:
 1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przy czym zgodnie z art. 57 §5 ust.2 k.p.a. o złożeniu wniosku w terminie będzie decydować data stempla pocztowego,
 1. za pośrednictwem skrzynki podawczej – wystawionej przy wejściu do biura Izby Notarialnej w Warszawie, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku, w następujących dniach i godzinach:
  • poniedziałek    w godz. od 14:00 do 16:00,
  • wtorek            w godz. od 14:00 do 16:00,
  • środa              w godz. od 14:00 do 16:00,
  • czwartek         w godz. od 14:00 do 16:00.
 1. Szczegółowych informacji w sprawach związanych z egzaminem notarialnym oraz egzaminem wstępnym na aplikację notarialną, Zainteresowani będą mogli zasięgnąć pod numerem telefonu: 22 395 61 50.
 2. Osoby, które złożyły zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu nie spełniające wymogów formalnych będą wzywane przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do usunięcia braków, listem poleconym w trybie przepisu art. 64 § 2 k.p.a.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie

 

Ewa Helena SERAFIN

 

Szukam notariusza

Aktualności