Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Izba Notarialna w Warszawie

Izba Notarialna w Warszawie

Samorząd notarialny obejmuje 11 izb notarialnych oraz Krajową Radę Notarialną. Izbę notarialną tworzą notariusze prowadzący kancelarię w okręgu danego sądu apelacyjnego.

Izba Notarialna w Warszawie powstała w 1991 roku. Wówczas jej członkami było tylko 114 notariuszy a obszar działania obejmował 6 ówczesnych województw tj. ciechanowskie, olsztyńskie, ostrołęckie, płockie, radomskie i stołeczne warszawskie. W związku z reformą administracyjną i ograniczeniem liczby województw, obszar działania Izby zmniejszył się do północno-zachodniej i centralnej części województwa mazowieckiego. Są to regiony: płocki, ciechanowski, ostrołęcki i warszawski.

Izba Notarialna w Warszawie zrzesza obecnie 641 notariuszy, prowadzących działalność indywidualnie bądź w formie spółek w 435 kancelariach notarialnych, co sprawia, że jest największą Izbą Notarialną w kraju.

Notariusze Izby Notarialnej w Warszawie zatrudniają 138 zastępców notarialnych, 242 aplikantów notarialnych oraz ponad 980 pracowników administracyjnych i obsługi.

Szukam notariusza

Aktualności