Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Akty prawne

Akty prawne

W sekcji tej znajdują się wybrane akty prawne, regulujące podstawy funkcjonowania notariuszy.

Ustawa:
Prawo o notariacie. (Dz.U.2014.164 tekst jednolity)
Zobacz pełną treść

Rozporządzenie:
Maksymalne stawki taksy notarialnej. Dz.U.2013.237 z  20 lutego 2013 r.
Zobacz pełną treść

Rozporządzenie:
Pobieranie przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych. Dz.U.2015.1645
Zobacz pełną treść

Rozporządzenie:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy. Dz.U.2003.218.2148
Zobacz pełną treść

Rozporządzenie:
Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego. Dz.U.1991.42.188
Zobacz pełną treść

Obwieszczenie:
Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych. M.P.2017.112 z 31 stycznia 2017 r.
Zobacz pełną treść

Szukam notariusza

Aktualności