Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna I rok

Aplikacja notarialna I rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

I ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2023)


 

Harmonogram zajęć w 2024 roku - plik do pobrania

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów rozpoczynających aplikację notarialną

w Izbie Notarialnej w Białymstoku,

Lublinie i Warszawie,

(21.12.2023 r.)

 

W imieni Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuje, że:

  1. inauguracja roku szkoleniowego dla aplikantów notarialnych, którzy rozpoczną aplikację notarialną na I-szym roku w roku szkoleniowym 2024 odbędzie się w dniu 12 stycznia 2024r. (piątek) o godz. 14.30,
  2. inauguracja roku szkoleniowego oraz zajęcia w dniu 13 stycznia 2024 r. odbędą się w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" przy ulicy Nowy Świat 6/12, pozostałe zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Domu Technika NOT przy ul.Czackiego 3/5,
  3. stosownie do przepisu art. 72 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie aplikanci zobowiązani są do stawienia się w dniu 02 stycznia 2024 roku do kancelarii notarialnej notariusza Patrona,
  4. osoby, które nie otrzymały do chwili ukazania się niniejszego komunikatu uchwały o wyznaczeniu patrona proszone są o kontakt z biurem właściwej Rady Izby Notarialnej,
  5. Informacje dotyczące wysokości opłaty rocznej za aplikację zostaną podane w odrębnym komunikacie.


 

 

 

                        

         Tamara Żurakowska

                   notariusz

 Kierownik Szkolenia Aplikantów

 

________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT DLA WSZYSTKICH APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W SPRAWIE

Opłaty za aplikację notarialną w 2024 roku

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że:

1) stosownie do treści § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  grudnia 2020r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną (Dz. U. z 2020 r. poz. 2269) w zw. z art. 72a § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. (Dz. U. z 2022, poz. 1799 ze zm.) Prawo o notariacie - opłata roczna za aplikację notarialną w 2024 roku wynosi:

a) dla aplikantów: I-go, II-go i III-go roku - 5.850,00 zł (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),

b) dla aplikantów IV-tego roku połowę opłaty rocznej tj. - 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych);

2)opłatę należy wpłacić na rachunek Izby Notarialnej w Warszawie, ul. Karwińska 3, (02-639) Warszawa, nr:

27 1240 1037 1111 0010 1038 1200,

z dopiskiem: „opłata roczna za aplikację notarialną”;

3) terminy uiszczenia opłaty za aplikację notarialną w roku szkoleniowym 2024, w wysokościach podanych w punkcie 1), są następujące:

a) aplikanci I-go roku  - do dnia 31 stycznia 2024 roku,

b) aplikanci II-go, III-go i IV-go roku - do dnia 15 stycznia 2024 roku.                                                                           

 

                                                                     Tamara Żurakowska

                                                                              notariusz

                                                             Kierownik Szkolenia Aplikantów

                  

 

Szukam notariusza

Aktualności