Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna I rok

Aplikacja notarialna I rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH I ROKU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2017)

Szkolenia odbywaja sie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4

12-13 STYCZNIA 2018

Piątek 12.01.2018 roku

Godz. 1430-1445   Otwarcie roku szkoleniowego – Artur Kędzierski - Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Godz. 1445-1615    Historia notariatu, wykład, Leszek Zabielski notariusz w Warszawie, 2 godziny.

Godz. 1615-1700     Omówienie spraw organizacyjnych związanych z aplikacją oraz wręczenie dokumentów aplikantom, kierownik szkolenia  Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie.

Sobota 13.01.2018 roku

Godz. 930-1445  Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Przesłanki wykonywania zawodu notariusza niezbędne dla zachowania powagi i godności zawodu, kodeks etyki zawodowej notariusza, wykład, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 3 godziny.

19-20 STYCZNIA 2018

Piątek 19.01.2018 roku

Godz. 1500-1730 Funkcje notariatu łacińskiego na tle kontynentalnej i anglosaskiej kultury prawnej, wykład  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i jego zastosowanie wobec notariatu (zagadnienia z części IV.5 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. dr hab. UMK Marek Kolasiński, 3 godziny

Sobota 20.01.2018 roku

Godz. 930-1445 Wprowadzenie do prawa Unii Europejskiej i jego zastosowanie wobec notariatu, cd. (zagadnienia z części IV.5 niniejszego harmonogramu), wykład, prof. dr hab. UMK Marek Kolasiński, 6 godzin

=========================================================================================

2-3 LUTEGO 2018

Piątek 02.02.2018 roku

Godz. 1500-2000  Wprowadzenie do obowiązków notariusza wobec stron czynności notarialnej,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godzin, wykład.

Sobota 03.02.2018 roku

Godz. 930-1445  Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 1 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1730  Prawo konstytucyjne (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

16-17 LUTEGO 2018

Piątek 16.02.2018 roku

Godz. 1500-1730   Prawo o notariacie - ustrój notariatu, wykład, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 niniejszego harmonogramu cz.II), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 3 godziny , wykład.

=========================================================================================

2-3 MARCA 2018

Piątek 02.03.2018 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - tryb dokonywania czynności notarialnych, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Sobota 03.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo konstytucyjne  (zagadnienia z części IV.4 niniejszego harmonogramu cz.I) - wykład dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

16-17 MARCA 2018

Piątek 16.03.2018 roku

Godz. 1500-1730           Prawo o notariacie - akty notarialne, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000          Czynności notarialne, budowa aktu, wykład i konwersatorium Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 17.03.2018 roku

Godz. 930-1445          Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730        Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.II), podstawowe pojęcia, wykład Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

=========================================================================================

6-7 KWIETNIA 2018

Piątek 06.04.2018 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o notariacie - protokoły notarialne, wykład i konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Samorząd terytorialny, wykład, dr Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

Sobota 07.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.V), wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

13-14 KWIETNIA 2018

Piątek 13.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rzeczowe: własność i współwłasność – wstęp i część ogólna, wykład, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 14.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VI), wykład Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

27-28 KWIETNIA 2018

Piątek 27.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Księgi wieczyste – ustrój ksiąg wieczystych (zagadnienia z części IV.2 pkt 5 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 28.04.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VII), wykład i konwersatorium, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Czynności notarialne, budowa aktu - c.d., wykład, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 3 godziny.

=============================================================================================

18-19 MAJA 2018

Piątek 18.05.2018 roku

Godz. 1500-2000                 Prawo rzeczowe i własność – wstęp i zagadnienia ogólne c.d, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin, wykład.

Sobota 19.05.2018 roku

Godz. 930-1215                Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład i konwersatorium, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Godz. 1215-1730             Odpowiedzialność notariusza i ubezpieczenie jego odpowiedzialności cywilnej, wykład,  prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godziny.

25-26 MAJA 2018 r.

Piątek 25.05.2018 roku

Godz. 1500-1730  Prawo o notariacie - wybrane zagadnienia, konwersatorium, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1730-2000  Prawo podatkowe (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.IV), Mariusz Prus, wykład i konwersatorium, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Sobota 26.05.2018 roku

Godz. 930-1445  Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 2 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład i konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

============================================================================================

15-16 CZERWCA 2018 r.

Piątek 15.06.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo rzeczowe – zajęcia praktyczne, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6  godzin.

Sobota 16.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VII), wykład i konwersatorium, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

29-30 CZERWCA 2018 r.

Piątek 29.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe, wstęp i zagadnienia ogólne, wykład, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 30.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.2 pkt 3 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład i konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

============================================================================================

12-13 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Piątek 12.10.2018 roku

Godz. 1500-2000                 Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.I) – wykład, prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 13.10.2018 roku

Godz. 930-1445                Prawo o ustroju sądów powszechnych, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin, wykład.

19-20 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 19.10.2018 roku

Godz. 1500-2000    Inne organy ochrony prawnej - wykład Bartłomiej Opaliński radca prawny, 6 godzin.

Sobota 20.10.2018 roku

Godz. 930-1445      Prawo o notariacie i etyka zawodowa, wykład i konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

26-27 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 26.10.2018 roku

Godz. 1500-2000  Reprezentacja i zgody – spółka cywilna i spółki osobowe, wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 27.10.2018 roku

Godz. 930-1445   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz.VIII), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin, wykład.

============================================================================================

9-10 LISTOPADA 2018

Piątek 09.11.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo o notariacie i etyka zawodowa, wykład Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.11.2018 roku

Godz. 930-1445  Kodeks spółek handlowych – zagadnienia ogólne, wykład Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin

16-17 LISTOPADA 2018

Piątek 16.11.2018 roku

Godz. 1500-1730 Księgi wieczyste w systemie teleinformatycznym (zagadnienia z części IV.2 pkt 3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Hipoteka (zagadnienia z części IV.2 pkt 6 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 17.11.2018 roku

Godz. 930-1445 Reprezentacja i zgody – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, wykład, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

23-24 LISTOPADA 2018

Piątek 23.11.2018 roku

Godz. 1500-2000 Postępowanie administracyjne (zagadnienia z części IV.8  niniejszego harmonogramu cz.II), wykład prof. UŁ dr hab. Przemysław Szustakiewicz  SWSA, 6 godzin.

Sobota 24.11.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo o notariacie i etyka zawodowa, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin, wykład.

============================================================================================

7-8 GRUDNIA 2018

Piątek 07.12.2018 roku

Godz. 1500-2000 Reprezentacja i zgody – spółka cywilna i spółki osobowe, wykład, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 08.12.2018 roku

Godz. 930-1445 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.7 pkt.1)-3) niniejszego harmonogramu cz. IX), wykład i konwersatorium, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

14-15 GRUDNIA 2018

Piątek 14.12.2018 roku

Godz. 1500-1730 Szkolenie z obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX, Rafał Krahel, 3 godziny, wykład

Godz. 1730-2000 Zobowiązania - część ogólna (zagadnienia z części IV.7 pkt.7) niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Sobota 15.12.2018 roku

Godz. 930-1445   Prawo rodzinne – zagadnienia istotne dla praktyki notarialnej, wykład i warsztaty, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

 

  

Szukam notariusza

Aktualności