Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna II rok

Aplikacja notarialna II rok

 

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

II ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2018)


Harmonogram zajęć plik do pobrania


KOMUNIKAT

dla aplikantów II-go roku

w Izbie Notarialnej w Warszawie

(15.06.2020r.)

          W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z dnia 15 maja 2020 roku (Dz.U.2020.889 z dnia 19.05.2020r.) informuję, że w sprawie wznowienia praktyk sądowych, które z uwagi na ich zawieszenie w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie RP, nie odbyły się, Rada Izby Notarialnej otrzymała z sekretariatu Sądu Okręgowego w Warszawie poniższą informację:

„W związku ze współpracą (………) oraz Izbą Notarialną w Warszawie, w zakresie odbywania przez aplikantów w 2020r. szkolenia w formie zajęć praktycznych, z zakresu działania sądownictwa powszechnego w jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie, uprzejmie przekazuję informację o wznowieniu praktyk od dnia 15 czerwca 2020 r.

Spotkania realizowane będą z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa - reżimu sanitarnego (zachowanie społecznego dystansu oraz dezynfekcja). W czasie realizacji praktyk na terenie sądów aplikanci będą zobowiązani do przestrzegania zasad, które obowiązują zgodnie z przepisami wewnętrznymi danego sądu  - obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała, zdezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej, rękawiczek jednorazowych.

Aplikant celem uzyskania kontaktu do sędziego patrona Sądu Okręgowego w Warszawie i  umówienia spotkań kontaktuje się telefonicznie lub osobiście z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału, w którym orzeka sędzia patron (kontakt z Wydziałem możliwy jest za pośrednictwem Biur Obsługi Interesantów, numery dostępne na stronie www.bip.warszawa.so.gov.pl; celem uzyskania kontaktu do sędziego patrona Sądu Rejonowego aplikant kontaktuje się z koordynatorem praktyk -zgodnie z przekazaną wcześniej listą koordynatorów sądów rejonowych). Realizacja spotkań odbywa się wg zasad ustalonych pomiędzy sędzią patronem a aplikantami objętymi patronatem. Wychodząc naprzeciw potrzebom aplikantów umożliwiamy zmiany określonych terminów realizacji praktyki; jednocześnie mając na uwadze prawidłowy przebieg praktyk. Prowadzenie ewidencji odbywanych zajęć praktycznych przez aplikantów i rozliczanie jej nastąpi zgodnie z przekazanymi dzienniczkami/kartami praktyk – harmonogram praktyk będzie na bieżąco aktualizowany.”.

            W razie jakikolwiek problemów proszę o kontakt z biurem RIN, wyłącznie drogą mailową, na adres: b.laszczka@notariusze.waw.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: „PRAKTYKI SĄDOWE”.

O jakichkolwiek innych decyzjach będę Państwa informowała w kolejnych komunikatach.

UWAGA: Niniejszy komunikat dotyczy wyłącznie aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie.          

                      

                                                               Z poważaniem

                                                          Tamara Żurakowska –

                                                    notariusz, kierownik szkolenia           


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów II-go roku

w Izbie Notarialnej w Warszawie

(03.04.2020r.)

            W związku z praktykami, jakie Państwo obecnie jesteście obowiązani odbywać w sądach, proszę o zapoznanie się z informacją przekazaną przez  Sąd Okręgowy w Warszawie:

„Mając na względzie dynamiczną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie informuję, że została podtrzymana decyzja o wstrzymaniu realizacji działań szkoleniowych, w zakresie aplikacji, w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r.  Proszę poinformować aplikantów, iż w związku z zaistniałą sytuacją Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża zgodę oraz aprobatę na  realizację praktyk przez aplikantów aplikacji  adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, kuratorskiej oraz ogólnej w terminie późniejszym, wykraczającym poza przedziały czasowe wskazane w harmonogramach. Zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie  aplikanci otrzymali zgodę na wstrzymanie realizacji praktyk oraz spotkań z sędziami – patronami do końca kwietnia 2020 r. „

 

O jakichkolwiek innych decyzjach będę Państwa informowała w kolejnych komunikatach.

UWAGA:

Niniejszy komunikat dotyczy wyłącznie aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie.          

                      

                                                               Z poważaniem

                                                          Tamara Żurakowska –

                                                    notariusz, kierownik szkolenia

Szukam notariusza

Aktualności