Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna II rok

Aplikacja notarialna II rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH II ROKU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2016)

Szkolenia odbywaja sie w siedzibie Warszawskiego Domu Technika

 

ul. T. Czackiego 3/5, sala B, III p.

 

19-20 STYCZNIA 2018

Piątek 19.01.2018 roku

Godz. 1500-2000  KSH – Reprezentacje i zgody – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna wykład i ćwiczenia, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 20.01.2018 roku

Godz. 930-1445 Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.11 niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1630 Ochrona danych osobowych, Marian Grzesik, specjalista w SO w Warszawie, 3 godziny (UWAGA: SZKOLENIE NIEZBĘDNE DO ODBYCIA PRAKTYK W SĄDACH)        

Godz. 1630-1800 Przepisy BHP, Krystyna Zaręba, specjalista w SO w Warszawie, 3 godziny (UWAGA: SZKOLENIE NIEZBĘDNE DO ODBYCIA PRAKTYK W SĄDACH)   

26-27 STYCZNIA 2018

Piątek 26.01.2018 roku

Godz. 1500-1730 Prawo o ustroju sądów powszechnych (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

Godz. 1730-2000 Ochrona danych osobowych, wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny,

Sobota 27.01.2018 roku

Godz. 930-1445 Ograniczone prawa rzeczowe – zajęcia praktyczne, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

========================================================================

9-10 LUTEGO 2018

Piątek 09.02.2018 roku

Godz. 1500-2000              Umowa spółki z o.o., wykład i konwersatorium,  Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.02.2018 roku

Godz. 930-1445          Księgi wieczyste, wykład i konwersatorium (zagadnienia z części IV.11 niniejszego harmonogramu cz.II), Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

Godz. 1500-1730        Księgi wieczyste - księga w systemie IT, wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 3 godziny.

16-17 LUTEGO 2018

Piątek 16.02.2018 roku

Godz. 1500-2000              Umowa spółki z o.o.– cd., rozwiązywanie kazusu egzaminacyjnego, ćwiczenia, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 17.02.2018 roku

Godz. 930-1445          Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 6 godzin.

Godz. 1500-1815        Sztuka komunikowania - erystyka, Maciej Orłoś, 4 godziny.

========================================================================

9-10 MARCA 2018

Piątek 09.03.2018 roku

Godz. 1500-2000           Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny  (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład i konwersatorium, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.03.2018 roku

Godz. 930-1445          Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.II), zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

16-17 MARCA 2018

Piątek 16.03.2018 roku

Godz. 1500-2000           Gospodarka nieruchomościami i samorząd terytorialny  (zagadnienia z części IV.8 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład i konwersatorium, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin,

Sobota 17.03.2018 roku

Godz. 930-1445  Czynności notarialne – analiza pojęcia, wykład, Dr Rafał Wrzecionek, 6 godzin.

23-24 MARCA 2018

Piątek 23.03.2018 roku

Godz. 1500-2000           Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 24.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Nieważność czynności objętej formą notarialną, wykład, Dr Rafał Wrzecionek, 6 godzin.

========================================================================

13-14 KWIETNIA 2018

Piątek 13.04.2018 roku

Godz. 1500-2000     Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 14.04.2018 roku

Godz. 930-1445  Ograniczone prawa rzeczowe – zajęcia praktyczne, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, radca prawny Katarzyna Uszak, 3 godziny.

27-28 KWIETNIA 2018 r.

Piątek 27.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.II), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 28.04.2018 roku

Godz. 930-1445  Dokumenty w praktyce notarialnej, zajęcia praktyczne, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730 Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, radca prawny Katarzyna Uszak, 3 godziny.

========================================================================

18-19 MAJA 2018 r.

Piątek 18.05.2018 roku

Godz. 1500-2000 Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.III), zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 19.05.2018 roku

Godz. 930-1445  Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.IV), Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin wykład i zajęcia praktyczne.

25-26 MAJA 2018 r.

Piątek 25.05.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne (zagadnienia z części IV.7) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład i konwersatorium, radca prawny Katarzyna Uszak, 6 godzin.

Sobota 26.05.2018 roku

Godz. 930-1445 Hipoteka – ustanowienie, wykład, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

========================================================================

8-9 CZERWCA 2018 r.

Piątek 08.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Umowy nienazwane - wykład, Marek Watrakiewicz notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 09.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Czynności z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 6 godzin.

15-16 CZERWCA 2018 r.

Piątek 15.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Administracyjnoprawne aspekty ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieustalonych źródeł, wykład, Anna Dańko-Roesler notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 16.06.2018 roku

Godz. 930-1200 Stosunki majątkowe małżeńskie, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny.

Godz. 1215-1500 Inne organy ochrony prawnej (zagadnienia z części IV.6 niniejszego harmonogramu cz.IV), wykład, Bartłomiej Opaliński radca prawny, 3 godziny.

22-23 CZERWCA 2018

Piątek 22.06.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo rzeczowe - podsumowanie części ogólnej (warsztaty), Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 23.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo spółdzielcze (zagadnienia z części IV.5 pkt 9) niniejszego harmonogramu cz.I), wstęp, wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

========================================================================

5-6 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 05.10.2018 roku

Godz. 1500-2000   Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.V), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Sobota 06.10.2018 roku

Godz. 930-1445     Część ogólna kodeksu cywilnego (zagadnienia z części IV.2 PKT 1)-2) niniejszego harmonogramu cz.VI), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

Godz. 1500-1730    Zobowiązania - część ogólna (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium i zajęcia praktyczne, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

19-20 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 19.10.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo cywilne – zobowiązania część szczególna (umowy bez obowiązkowej formy aktu notarialnego), wykład, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin.

Sobota 20.10.2018 roku

Godz. 930-1200  Zobowiązania- część ogólna (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Postępowanie cywilne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład i konwersatorium, Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Sornat-Unisk, 6 godzin.

========================================================================

9-10 LISTOPADA 2018

Piątek 09.11.2018 roku

Godz. 1500-2000   Prawo cywilne – zobowiązania część szczególna (umowy bez obowiązkowej formy aktu notarialnego), wykład, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin.

Sobota 10.11.2018 roku

Godz. 930-1445  Postępowanie cywilne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.III), wykład i konwersatorium, Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Sornat-Unisk,  6 godzin.

16-17 LISTOPADA 2018

Piątek 16.11.2018 roku

Godz. 1500-2000 Spółka akcyjna, wykład, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 17.11.2018 roku

Godz. 930-1200 Zobowiązania (zagadnienia z części IV.2 pkt 6) i 7) niniejszego harmonogramu cz.III), wykład, Agnieszka Przybysiak notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730  Postępowanie cywilne (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.II), wykład, Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Sornat-Unisk, 6 godzin.

 

========================================================================

7-8 GRUDNIA 2018

Piątek 07.12.2018 roku

Godz. 1500-2000 Umowa przedwstępna, wykład i konwersatorium, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6  godzin.

Sobota 08.12.2018 roku

Godz. 930-1445   Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 PKT 1), 2) i 7) niniejszego harmonogramu), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

14-15 GRUDNIA 2018

Piątek 14.12.2018 roku

Godz. 1500-2000 Księgi wieczyste -księga w systemie IT, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie,  6 godzin.

Sobota 15.12.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 1) I pkt 7) niniejszego harmonogramu cz.III), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin

,

Szukam notariusza

Aktualności