Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok

 


 


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2018)

 

Harmonogram szkolenia - plik do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie wyznaczenia terminu Kolokwium w 2021 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium w roku 2021. (plik do pobrania)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

(22 kwietnia 2021r.)

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2021 roku upływa termin do złożenia  u patrona co najmniej:

  • 50 projektów aktów notarialnych,
  • oraz co najmniej po 10 projektów innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

       

      Jednocześnie informuję, że prace te wraz z recenzjami należy zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”.

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          Kierownik szkolenia aplikantów


_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że dnia 27 marca 2021r. (sobota) zajęcia seminaryjne nie odbędą się z powodu przeprowadzania Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie. Jednocześnie informuję, że przewidziane na ten dzień wykłady będą przeprowadzone w najbliższym czasie, a informacje o terminie będą zamieszczone w harmonogramie.

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów


 

 


 

Uchwała w sprawie wyznaczenia terminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie

/pliki/2021-25-w-spr-wyzn-term-kolokw-apl-not-ubeg-si-otrzym-upowa-o-ktrym-mowa-art-2-ust-praw-o-not1.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uchwała w sprawie wyboru Komisji do przeprowadzenia kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy Prawo o notariacie

/pliki/20210226124702115.pdf

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

 

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XX/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2021 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2021 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony). Równolegle (ale nie zamiast) skan podpisanej deklaracji należy przesłać elektronicznie na adres:

szkolenia@ notariusze.waw.pl.

z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2021 – deklaracja”.  

                Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz

Kierownik szkolenia aplikantów

  


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie odwołania terminu Kolokwium w 2020 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminu kolokwium w roku 2020 (plik do pobrania)


KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie zmiany terminu Kolokwium w 2020 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu kolokwium w roku 2020 (plik do pobrania)


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

(13.05.2020 r.)

          §1.

 W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2020 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej:

  • 50 projektów aktów notarialnych,
  • oraz co najmniej po 10 projektów innych czynności notarialnych,

o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

§2.

      Prace, o których mowa w §1 należy zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

§3.

Osoby, które były aplikantami w innych Izbach Notarialnych i obecnie zostały wpisane na listę aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie:

  • a wykonały prace, o których mowa w §1, w czasie, gdy były jeszcze aplikantami w innych Izbach Notarialnych, muszą skontaktować się niezwłocznie z biurem RIN w Warszawie w celu ustalenia sposobu przekazania tych prac,
  • prace brakujące do pensum zamieszczają w Extranecie, zgodnie z zasadą opisaną w § 2.

Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz,

Kierownik szkolenia aplikantów


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie odwołania terminu Kolokwium w 2020 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminu kolokwium w roku 2020

Szukam notariusza

Aktualności