Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok


 

 

 


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2020)

 

Harmonogram szkolenia w 2023 r.- plik do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZAKODOWANE WYNIKI KOLOKWIUM

przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2023 r.

dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie

(plik do pobrania)

___________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

31 maja 2023 r.

§1.

W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie  z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin do złożenia  u patrona co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

§2

      Prace, o których mowa w §1 należy zamieścić w Extranecie w zakładce: „Projekty”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

 

                     Z poważaniem

              Tamara Żurakowska – notariusz

                  Kierownik szkolenia aplikantów

________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

z dnia 11 stycznia 2023 roku

 

Uprzejmie informuję, że Rada Izby Notarialnej w Warszawie podjęła uchwałę (plik do pobrania) w sprawie wyznaczenia terminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych.

                                                                                                           Tamara Żurakowska – notariusz 

                                                                                                             Kierownik szkolenia aplikantów

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

z dnia 11 stycznia 2023 roku

  

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XXIII/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2023 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2023 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony). Równolegle (ale nie zamiast) skan podpisanej deklaracji należy przesłać elektronicznie na adres: 

                                                 szkolenia@notariusze.waw.pl

                                                 z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2023 – deklaracja”. 

                                                                                                                           

 z poważaniem            

          Tamara Żurakowska – notariusz 

Kierownik szkolenia aplikantów     _______________________________________________________________________________________________________________________

 

Szukam notariusza

Aktualności