Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok

 


 


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2016)


Harmonogram szkolenia - plik do pobrania

 

UWAGA!

1 i 2 lutego 2019 r. zajęcia będą się wyjątkowo odbywały w Krajowej Izbie Gospodarczej (ul. Trębacka 4, sala 30-31)

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

30 czerwca upływa termin do złożenia u patrona....(tekst komunikatu do pobrania)

 


 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie  z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin do złożenia  u patrona co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4 i 5 Ustawy.

Jednocześnie RIN informuje, że prace te wraz z recenzjami należy zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”.


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

          W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XX/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że:

1) wypełniona deklaracja, o której mowa ma być odesłana do RIN w Warszawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony), a przesyłka ta musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2019 roku lub też deklaracja ta może być dostarczona osobiście do biura RIN we wskazanym terminie;

2) równolegle skan tej deklaracji można przesłać elektronicznie na adres:

szkolenia@ notariusze.waw.pl.

z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2019 – deklaracja”.

 

Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz

Kierownik szkolenia aplikantów


KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

Wyznaczenie terminu kolokwium

Zmiana regulaminu kolokwium

Rada Izby Notarialnej w Warszawie podjęła uchwały:

- w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów notarialnych ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art 22. §1 ustawy Prawo o notariacie (treść uchwały do pobrania).

- przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów notarialnych (treść uchwały do pobrania).

Szukam notariusza

Aktualności