Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok


 


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2019)

 

Harmonogram szkolenia - plik do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 14 maja 2022r. dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie, i Warszawie (plik do pobrania).

 

                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                        do przeprowadzenia Kolokwium

                                                                                                                        dla aplikantów notarialnych

                                                                                                                            Tamara Żurakowska

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

Uprzejmie informuję, że Rada Izby Notarialnej w Warszawie podjęła uchwałę (plik do pobrania) w sprawie miejsca przeprowadzenia Kolokwium dla aplikantów notarialnych.

                                                                                                           Tamara Żurakowska – notariusz 

                                                                                                             Kierownik szkolenia aplikantów

 


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

11 marca 2022 r.

§1.

W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie  z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2022 roku upływa termin do złożenia  u patrona co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4 i 5 Ustawy.

§2

      Prace, o których mowa w §1 należy, wzorem roku ubiegłego, zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Projekty”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

 

                     Z poważaniem

               Tamara Żurakowska – notariusz

                            Kierownik szkolenia aplikantów

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

 

Uprzejmie informuję, że Rada Izby Notarialnej w Warszawie podjęła uchwałę (plik do pobrania) w sprawie wyznaczenia terminu Kolokwium dla aplikantów notarialnych.

                                                                                                           Tamara Żurakowska – notariusz 

                                                                                                             Kierownik szkolenia aplikantów 

 


 

 

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

  

                  W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie pragnę poinformować, że w związku z Uchwałą z dnia 07 stycznia 2016 roku IX/XX/2/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu kolokwium dla aplikantów wpisanych na listę w okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, a ubiegających się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, zmienioną Uchwałami RIN w Warszawie: dnia 17 lutego 2016 roku (IX/XXIII/39/2016) oraz dnia 07 marca 2018 roku (IX/LXX/98/2018) aplikanci zamierzający przystąpić do kolokwium, składają w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku, w biurze RIN  w Warszawie, pisemną deklarację, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

              W celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości pragnę dodać, że deklaracja o uczestnictwie w kolokwium w 2022 roku musi dotrzeć do biura RIN do dnia 31 stycznia 2022 roku za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony). Równolegle (ale nie zamiast) skan podpisanej deklaracji należy przesłać elektronicznie na adres: 

                                                                                           szkolenia@ notariusze.waw.pl                                                                                     

                                                                         z oznaczeniem tematu: „Kolokwium 2022 – deklaracja”. 

                                                                                                                             z poważaniem

                                                         Tamara Żurakowska – notariusz 

Kierownik szkolenia aplikantów     _______________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Szukam notariusza

Aktualności