Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok

 


 


PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2017)


Harmonogram szkolenia - plik do pobrania


 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie odwołania terminu Kolokwium w 2020 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie odwołania terminu kolokwium w roku 2020 (plik do pobrania)

 

KOMUNIKAT

dla aplikantów III roku aplikacji

 Izby Notarialnej w Warszawie

             w sprawie zmiany terminu Kolokwium w 2020 roku

 

Uchwała Rady Izby Notarialnej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany terminu kolokwium w roku 2020 (plik do pobrania)


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW III ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

(13.05.2020 r.)

          §1.

 W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2020 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej:

  • 50 projektów aktów notarialnych,
  • oraz co najmniej po 10 projektów innych czynności notarialnych,

o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

§2.

      Prace, o których mowa w §1 należy zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

§3.

Osoby, które były aplikantami w innych Izbach Notarialnych i obecnie zostały wpisane na listę aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie:

  • a wykonały prace, o których mowa w §1, w czasie, gdy były jeszcze aplikantami w innych Izbach Notarialnych, muszą skontaktować się niezwłocznie z biurem RIN w Warszawie w celu ustalenia sposobu przekazania tych prac,
  • prace brakujące do pensum zamieszczają w Extranecie, zgodnie z zasadą opisaną w § 2.

Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz,

Kierownik szkolenia aplikantów

 

 

Szukam notariusza

Aktualności