Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna III rok

Aplikacja notarialna III rok

ROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH III ROKU IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2015)

Szkolenia odbywaja sie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej

ul. Trębacka 4

19-20 STYCZNIA 2018

Piątek 19.01.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo cywilne - rozwiązywanie kazusów, zajęcia praktyczne, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 20.01.2018 roku 

Godz. 930-1200 Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej, wykład, Elżbieta Barej Magiera notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730           Prawo międzynarodowe, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, wykład i konwersatorium, 6 godzin.

26-27 STYCZNIA 2018

Piątek 26.01.2018 roku

Godz. 1500-2000 Spółka akcyjna a spółka z o.o. -  wykład, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 27.01.2018 roku

Godz. 930-1200 Zasady prowadzenia kancelarii notarialnej, wykład, Elżbieta Barej Magiera notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Wprowadzenie do problematyki odmowy dokonania czynności notarialnej, wykład, prof. UMK dr hab. Marek Kolasiński, 6 godzin.

============================================================================

2-3 LUTEGO 2018 r.

Piątek 02.02.2018 roku

Godz. 1500-2000           Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 3) niniejszego harmonogramu cz.I), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 03.02.2018 roku

Godz. 930-1200            Prawo rolnego - definicje, pojęcie prawa rolnego w ujęciu historycznym, , Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 3 godziny.

Godz. 1215-1730          Hipoteka – ustanowienie a przeniesienie własności, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

9-10 LUTEGO 2018

Piątek 09.02.2018 roku 

Godz. 1500-2000          Prawo handlowe (zagadnienia z części IV.5 pkt 7) niniejszego harmonogramu cz. II), konwersatorium, Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.02.2018 roku

Godz. 900-1400             Prawo cywilne - rozwiązywanie kazusów, zajęcia praktyczne, Ewa Serafin notariusz w Warszawie, 6 godzin.

                                           Godz. 1415-1645           Prawo międzynarodowe, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie,

                                           wykład i konwersatorium, 3 godziny.

16-17 LUTEGO 2018

Piątek 16.02.2018 roku

Godz. 1500-2000          Postępowanie wieczystoksięgowe, rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym, konwersatorium, Piotr Siciński notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 17.02.2018 roku

Godz. 930-1200 Prawo podatkowe, konwersatorium i zajęcia praktyczne, Mariusz Prus, Doradca podatkowy, 3 godziny.

Godz. 1215-1730        Prawo rzeczowe- kazusy; zajęcia praktyczne, zagadnienia objęte zakresem kolokwium, Tamara Żurakowska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

23-24 LUTEGO 2018

Piątek 23.02.2018 roku

Godz. 1500-2000      Prawo międzynarodowe, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, wykład i konwersatorium, 6 godzin

Sobota 24.02.2018 roku

Godz. 930-1445          Prawo międzynarodowe, dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, wykład i konwersatorium, 6 godzin.

============================================================================

9-10 MARCA 2018

Piątek 09.03.2018 roku

Godz. 1500-2000 Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody w praktyce notarialnej , Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 10.03.2018 roku

Godz. 930-1445  Księgi wieczyste (zagadnienia z części IV.9 niniejszego harmonogramu cz.I), zajęcia praktyczne, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 6 godzin.

16-17 MARCA 2018

Piątek 16.03.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo o notariacie - protokoły notarialne, poświadczenia i inne zagadnienia objęte zakresem kolokwium  - warsztaty, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 17.03.2018 roku

Godz. 930-1200 Księgi dawne, wykład, Edyta Sornat-Unisk Sędzia Sądu Rejonowego, 3 godziny.

Godz. 1215-1730 Opinia prawna, wykład i zajęcia praktyczne, prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak, 6 godzin

23-24 MARCA 2018

Piątek 23.03.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo o notariacie - protokoły notarialne i inne zagadnienia objęte zakresem kolokwium, wykład i konwersatorium, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 24.03.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w praktyce (zagadnienia z części IV.2 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład i zajęcia praktyczne, Tomasz Niedziński radca prawny, 6 godzin.

====================================================================

13-14 KWIETNIA 2018

Piątek 13.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny w postępowaniu sądowym, wykład i konwersatorium, Adwokat Aleksander Grot, 6 godzin.

Sobota 14.04.2018 roku

Godz. 930-1445   Prawo podatkowe – obowiązki notariusza, wykład, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin

 

20-21 KWIETNIA 2018

Piątek 20.04.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo handlowe – spółka z o.o. i spółka akcyjna - kazusy i zajęcia praktyczne, Luiza Kwaśnicka notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 21.04.2018 roku

Godz. 930-1445   Prawo rolne i ustawa o wspólnotach gruntowych – – omówienie specyficznych tytułów własności co do nieruchomości rolnych, wykład, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.


=========================================================================================

18-19 MAJA 2018 r.

Piątek 18.05.2018 roku

Godz. 1500-2000                 Prawo rolne - gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, wykład i konwersatorium Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 19.05.2018 roku

Godz. 930-1500                   Prawo spadkowe - poświadczenie dziedziczenia, zajęcia praktyczne, Czesława Kołcun notariusz w Warszawie, 6 godzin.

=========================================================================================

8-9 CZERWCA 2018

Piątek 08.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo gospodarcze – fundacje i stowarzyszenia - warsztaty, adw. Mariusz Stanik, 6 godzin.

Sobota 09.06.2018 roku

Godz. 930-1445  Prawo rodzinne, opieka i kuratela, konwersatorium, adwokat Magdalena Wilk, 6 godzin.

15-16 CZERWCA 2018

Piątek 15.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe, wykład, prof. UW dr hab.Robert Jastrzębski  6 godzin.

Sobota 16.06.2018 roku

Godz. 1030-1545 Prawo wekslowe i czekowe, papiery wartościowe, prawo bankowe (zagadnienia z części IV.3 niniejszego harmonogramu cz.I), wykład, dr hab. Robert Jastrzębski, 6 godziny.

22-23 CZERWCA 2018

Piątek 22.06.2018 roku

Godz. 1500-2000 Prawo rolne - ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Mirosław Kupis notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 23.06.2018 roku

Godz. 930-1445 Prawo rodzinne – stosunki prawne między rodzicami a dziećmi, reprezentacja małoletniego i zarząd jego majątkiem, konwersatorium,  adwokat Magdalena Wilk, 6 godzin.

=========================================================================================

5-6 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 05.10.2018 roku

Godz. 1500-1830   Syndyk u notariusza, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 4 godziny.

Sobota 06.10.2018 roku

Godz. 930-1445       Spółki osobowe, konwersatorium, Ewelina Stygar-Jarosińska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

19-20 PAŹDZIERNIKA 2018

Piątek 19.10.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo podatkowe – obowiązki notariusza jako płatnika cd., konwersatorium, Kinga Nałęcz notariusz w Warszawie, 6 godzin

Sobota 20.10.2018 roku

Godz. 930-1445      Prawo cywilne część ogólna - orzecznictwo, Krajowy Zasób Nieruchomości, wykład, Wojciech Fortuński notariusz w Piasecznie, 6 godzin.

=========================================================================================

9-10 LISTOPADA 2018

Piątek 09.11.2018 roku

Godz. 1500-1730  Reprezentacja osób prawnych, Zenon Jabłoński emerytowany notariusz w Radomiu, 3 godziny

Sobota 10.11.2018 roku

Godz. 930-1445  Prawo handlowe – rozwiązywanie kazusów, zajęcia praktyczne, Ewelina Stygar-Jarosińska notariusz w Warszawie, 6 godzin.

23-24 LISTOPADA 2018

Piątek 23.11.2018 roku

Godz. 1500-2000  Prawo rolne - omówienie zmian w przepisach, orzecznictwo, zajęcia praktyczne, ustne rozwiązywanie kazusów, podsumowanie, Mirosław Kupis, 6 godzin.

Sobota 24.11.2018 roku

Godz. 9.30-12.00    Sprzeczność z prawem czynności notarialnej, dr Rafał Wrzecionek;

Godz. 12.15-14.45  Nieważność czynności objętej formą notarialną. dr Rafał Wrzecionek

 

=========================================================================================

7-8 GRUDNIA 2018

Piątek 07.12.2018 roku

Godz. 1500-2000   Administracyjnoprawne aspekty ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości  majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieustalonych źródeł, wykład, Anna Dańko-Roesler notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 08.12.2018 roku

Godz. 930-1445 Odrębna własność lokali - ustanowienie, wykład i konwersatorium Łukasz Wilk notariusz w Warszawie, 6 godzin.

14-15 GRUDNIA 2018

Piątek 14.12.2018 roku

Godz. 1500-2000 Spadki i darowizny – aspekty podatkowe, odpowiedzialność notariusza, seminarium, Krzysztof Buk, notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Sobota 15.12.2018 roku

Godz. 930-1445  Podatek od czynności cywilnoprawnych odpowiedzialność notariusza jako płatnika  – seminarium cz.II, Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, 6 godzin.

Szukam notariusza

Aktualności