Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna IV rok

Aplikacja notarialna IV rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2018)


 

Harmonogram szkolenia - plik do pobrania

 


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

09 czerwca 2021 r.

§1.

W imieniu Rady Izby Notarialnej ponownie przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2021 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

§2

      Prace, o których mowa w §1 należy, wzorem roku ubiegłego, zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Projekty”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

§3.

Osoby, które były aplikantami w innych Izbach Notarialnych i obecnie zostały wpisane na listę aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie:

  • a wykonały prace, o których mowa w §1, w czasie, gdy były jeszcze aplikantami w innych Izbach Notarialnych, muszą skontaktować się niezwłocznie z biurem RIN w Warszawie w celu ustalenia sposobu przekazania tych prac,
  • prace brakujące do pensum zamieszczają w Extranecie, zgodnie z zasadą opisaną w § 2.

§4.

1. Wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji (załącznik nr 1), stosownie do art. 72 §1 Ustawy, prosimy składać wraz z opiniami patrona (lub patronów)  po dniu 30 czerwca 2021 roku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powyżej należy dołączyć także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego komunikatu.

                     Z poważaniem

               Tamara Żurakowska – notariusz

                            Kierownik szkolenia aplikantów

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

(22 kwietnia 2021r.)

 

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie:

1) przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2021 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

 

2) informuję, że:

a) prace powyższe należy zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”, a patroni mają obowiązek je zrecenzować,

b) wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji, stosownie do art. 72 §1 Ustawy, prosimy składać wraz z opiniami patrona (lub patronów)  po 30 czerwca 2021 roku,

c) do wniosku, o którym mowa w pkt 2 lit.b) powyżej należy dołączyć także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem  do niniejszego komunikatu,

c)wzory oświadczenia i wniosku, o których mowa w pkt 2) lit ) i c) zostaną podane w odrębnym komunikacie, w terminie późniejszym.

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          Kierownik szkolenia aplikantów


 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW

IZBY NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU, LUBLINIE I WARSZAWIE

 

 

        W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że dnia 27 marca 2021r. (sobota) zajęcia seminaryjne nie odbędą się z powodu przeprowadzania Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie. Jednocześnie informuję, że przewidziane na ten dzień wykłady będą przeprowadzone w najbliższym czasie, a informacje o terminie będą zamieszczone w harmonogramie.

 

 

                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                            

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

(13.05.2020 r.)

§1.

W imieniu Rady Izby Notarialnej przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2020 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

§2.

      Prace, o których mowa w §1 należy, wzorem roku ubiegłego, zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Projekty”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

§3.

Osoby, które były aplikantami w innych Izbach Notarialnych i obecnie zostały wpisane na listę aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie:

  • a wykonały prace, o których mowa w §1, w czasie, gdy były jeszcze aplikantami w innych Izbach Notarialnych, muszą skontaktować się niezwłocznie z biurem RIN w Warszawie w celu ustalenia sposobu przekazania tych prac,
  • prace brakujące do pensum zamieszczają w Extranecie, zgodnie z zasadą opisaną w § 2.

§4.

1. Wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji (załącznik nr 1), stosownie do art. 72 §1 Ustawy, prosimy składać wraz z opiniami patrona (lub patronów)  po dniu 30 czerwca 2020 roku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powyżej należy dołączyć także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego komunikatu.

Z poważaniem

Tamara Żurakowska – notariusz,

              Kierownik szkolenia aplikantów

 

Szukam notariusza

Aktualności