Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna IV rok

Aplikacja notarialna IV rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2015)


Harmonogram szkolenia - plik do pobrania

 Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo

Bardzo proszę aby wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji składać w terminie do 04 lipca 2019 roku do godz.12.00.

Proszę także o  sprawdzenie czy wszystkie opinie od notariuszy-patronów i sędziów/referendarzy-patronów zostały Państwu wydane oraz czy zostały usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach.

Przypominam także o projektach czynności notarialnych i ich recenzjach.

Te wszystkie dokumenty (ich kompletność) są podstawą do wydania wspomnianego zaświadczenia.

                                                                    Z poważaniem

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantówKOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

W imieniu Rady Izby Notarialnej:

1)informuję, że w dniach: 27, 28 i 29 czerwca 2019 roku zajęcia odbywać się będą w miejscu dotychczasowych zajęć, według planu i zgodnie z tematyką zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu,

2) przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

3) informuję, że

a) prace powyższe należy zamieścić wraz z recenzjami w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”,

b) wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji, stosownie do art. 72 §1 Ustawy, prosimy składać wraz z opiniami patrona (lub patronów)  po 30 czerwca 2019 roku,

c) do wniosku, o którym mowa w pkt 2 lit.b) powyżej należy dołączyć  także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego komunikatu.

 

                                                                             Z poważaniem

                                                                                         Tamara Żurakowska – notariusz,

                                                                                          kierownik szkolenia aplikantów

 


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

30 czerwca upływa termin do złożenia u patrona....(tekst komunikatu do pobrania)

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

 

 

W imieniu Rady Izby Notarialnej:

1) przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy,

2) informuję, że:

a) prace powyższe należy zamieścić wraz z recenzjami w Extranecie, w zakładce: „Recenzje”,

b) wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji, stosownie do art. 72 §1 Ustawy, prosimy składać wraz z opiniami patrona (lub patronów)  po 30 czerwca 2019 roku,

c) do wniosku, o którym mowa w pkt 2 lit.b) powyżej należy dołączyć  także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem (plik do pobrania) do niniejszego komunikatu.


 

Szukam notariusza

Aktualności