Zaloguj się

  • PL
  • EN
  • FR

Wyszukaj na stronie:

Aplikacja notarialna IV rok

Aplikacja notarialna IV rok

 

PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH

IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (NABÓR 2019)


 

Harmonogram szkolenia w 2023 roku - plik do pobrania

 


 

KOMUNIKAT

DLA APLIKANTÓW IV ROKU

IZBY NOTARIALNEJ W WARSZAWIE

31 maja 2023 r.

§1.

W imieniu Rady Izby Notarialnej ponownie przypominam, że zgodnie z art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin do złożenia u patrona co najmniej 20 (z łącznej liczby 70) projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 4 (z łącznej liczby 14) projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art.79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 Ustawy.

§2

      Prace, o których mowa w §1 należy, wzorem roku ubiegłego, zamieścić w Extranecie, w zakładce: „Projekty”. W tej samej zakładce patroni sporządzają recenzje tych prac.

§3.

Osoby, które były aplikantami w innych Izbach Notarialnych i obecnie zostały wpisane na listę aplikantów Izby Notarialnej w Warszawie:

  • a wykonały prace, o których mowa w §1, w czasie, gdy były jeszcze aplikantami w innych Izbach Notarialnych, muszą skontaktować się niezwłocznie z biurem RIN w Warszawie w celu ustalenia sposobu przekazania tych prac,
  • prace brakujące do pensum zamieszczają w Extranecie, zgodnie z zasadą opisaną w §

§4.

1. Opinię patrona (lub patronów) z przebiegu aplikacji proszę składać w formie elektronicznej do biura RIN niezwłocznie po dniu 30 czerwca 2023r., przesyłając ją na adres: z dopiskiem: „OPINIA PATRONA”.

2.Wnioski o wydanie zaświadczenia o ukończeniu aplikacji (załącznik nr 1), stosownie do art. 72 §1 Ustawy wraz z oryginałami opinii, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, prosimy składać do biura RIN po dniu 30 czerwca 2022 roku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powyżej należy dołączyć także oświadczenie o sposobie, ilości i terminie złożenia projektów prac wraz z recenzjami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego komunikatu.

 

                     Z poważaniem

                       Tamara Żurakowska – notariusz

                                   Kierownik szkolenia aplikantów

 

___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności