Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Sąd Dyscyplinarny

Sąd Dyscyplinarny

Odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza regulują odpowiednie przepisy z rozdz. 6 Prawa o notariacie oraz pomocniczo przepisy postępowania karnego. 

Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny wybierani są przez Walne Zgromadzenie notariuszy każdej z Izb na trzyletnią kadencję

Wyższy Sąd Dyscyplinarny stanowi drugą instancję odwoławczą od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji działających przy Radach Izb Notarialnych.

W latach 2024-2027 sądownictwo dyscyplinarne w Izbie Notarialnej w Warszawie reprezentują następujący notariusze:

 • Not. Tomasz CZYŻEWSKI (Konstancin-Jeziorna) - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
 • Not. Wojciech SZCZYPKOWSKI (Warszawa) - Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
 • Not. Joanna BESTYŃSKA (Warszawa)
 • Not. Maja BRUŹDZIAK (Warszawa)
 • Not. Elżbieta DRĄŻEK (Warszawa)
 • Not. Krzysztof KRUSZEWSKI (Warszawa)
 • Not. Ewa KULBAT (Warszawa)
 • Not. Julian LUTOMIERSKI-RUSEK (Legionowo)
 • Not. Małgorzata NOWICKA (Warszawa)
 • Not. Agata PERCZYŃSKA (Warszawa)
 • Not. Elżbieta RZEŚNA-BARYLSKA (Warszawa)
 • Not. Anna SOTA (Warszawa)
 • Not. Joanna ŚLIZAK (Warszawa)
 • Not. Marta WALENTYNOWICZ (Warszawa)
 • Not. Bartłomiej WRÓBLEWSKI (Warszawa)

 

Rzecznik Dyscyplinarny

 • Not. Magdalena ARCHUTOWSKA (Warszawa)

 

Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 • Not. Magdalena KARCZEWSKA-WOŹNICA (Warszawa)

Szukam notariusza

Aktualności