Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Skład Rady

Skład Rady

Zwyczajne Walne Zromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie wybrało Radę Izby Notarialnej  XII kadencji na lata 2024-2027 w składzie:

       

Członkowie Rady: 

 • Krzysztof BUK

 • Grzegorz GILER

 • Wiktor KARPOWICZ

 • Jacek KOSSEWSKI

 • Jarosław PLUTA

 • Ilona SĄDEL-BENDKOWSKA

 • Anna SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA

 • Beata TURKOT

 • Tamara ŻURAKOWSKA

 

Przedstawiciel KRN - Magdalena ARENDT

 

 

 


Tomasz KARŁOWSKI


Ewa Helena SERAFIN


Krzysztof Buk

Grzegorz Giler

Wiktor Karpowicz

Jacek Kossewski

Jarosław Pluta
 

Ilona Sądel-Bendkowska

Anna Szmigiera-Wyrzykowska


Beata Turkot

 

Przedstawiciel KRN


Magdalena Arendt


Tamara Żurakowska

 

 

 

 

Szukam notariusza

Aktualności