Zaloguj się

 • PL
 • EN
 • FR

Wyszukaj na stronie:

Skład Rady

Skład Rady

Zwyczajne Walne Zromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie wybrało Radę Izby Notarialnej  XI kadencji na lata 2021-2024 w składzie:

       

Członkowie Rady: 

 • Magdalena ARENDT

 • Tomasz KARŁOWSKI

 • Jacek KOSSEWSKI

 • Jarosław PLUTA

 • Magdelana RZESZOTEK

 • Ilona SĄDEL-BENDKOWSKA

 • Anna SZMIGIERA-WYRZYKOWSKA

 • Beata TURKOT

 • Aneta WILKOWSKA-PŁÓCIENNIK
   


Ewa Helena SERAFIN


Tamara ŻURAKOWSKA


Magdalena Arendt

Tomasz Karłowski

Jacek Kossewski

Jarosław Pluta

Magdalena Rzeszotek

Ilona Sądel-Bendkowska

Anna Szmigiera-Wyrzykowska

Beata Turkot

Aneta Wilkowska-Płóciennik

 

Szukam notariusza

Aktualności